Информация съгласно § 5 TMG

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850
3528 BB Утрехт

Нидерландия

Регистриран номер 75581825

Direct Express Paycan Ltd.
Улица Helene-Weber 3
48301 Нотълн

Германия

Представлявано от:
Надин Уолъс

Свържете се с

E-Mail: dispo@direkt1.com

Идентификационен номер за данък върху продажбите съгласно § 27а от германския Закон за данъка върху продажбите:
NL860330527B01

Отговорен за съдържанието съгласно § 55, ал. 2 RStV

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850
3528 BB Утрехт

Разрешаване на спорове в ЕС

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Адресът ни за електронна поща се намира в отпечатъка по-горе.

Разрешаване на потребителски спорове/Универсален арбитражен съвет

Не желаем и не сме длъжни да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

Отговорност за съдържанието

В качеството си на доставчик на услуги ние сме в съответствие с § 7, ал. 1 TMG носи отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с общите закони. Съгласно §§ 8 до 10 от TMG обаче ние не сме задължени като доставчик на услуги да наблюдаваме предаваната или съхраняваната информация от трети страни или да разследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност.

Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общите закони остават незасегнати от това. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента на узнаване на конкретното нарушение. Ако разберем за такива нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.

Отговорност за връзки

Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Поради това не можем да поемем никаква отговорност за това външно съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници се проверяват за възможни законови нарушения по време на свързването. Незаконното съдържание не е разпознаваемо по време на свързването.

Постоянният контрол на съдържанието на свързаните страници обаче не е целесъобразен, ако няма конкретни данни за нарушение на закона. Ако разберем за нарушения на закона, ще премахнем тези връзки незабавно.

Авторско право

Съдържанието и произведенията, създадени от операторите на сайта на тези страници, са обект на германското законодателство за авторското право. Възпроизвеждането, редактирането, разпространението и всякакъв вид използване извън рамките на закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянето и копирането на тази страница е разрешено само за лична употреба с нетърговска цел.

Доколкото съдържанието на тази страница не е създадено от оператора, авторските права на трети страни се спазват. По-специално, съдържанието на трети страни се идентифицира като такова. Ако все пак разберете за нарушение на авторските права, моля, информирайте ни за това. Ако разберем за нарушения, ще премахнем такова съдържание незабавно.

Отпечатък

Fragen? Chat mit uns!