Teave vastavalt TMG § 5

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850
3528 BB Utrecht

Madalmaad

Registreeritud number 75581825

Direct Express Paycan Ltd.
Helene-Weber Street 3
48301 Nottuln

Saksamaa

Esindab:
Nadine Wallace

Kontakt

E-Mail: dispo@direkt1.com

Müügimaksu identifitseerimisnumber vastavalt Saksa müügimaksu seaduse § 27 a:
NL860330527B01

Vastutab sisu eest vastavalt § 55 lg. 2 RStV

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850
3528 BB Utrecht

ELi vaidluste lahendamine

Euroopa Komisjon pakub veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Meie e-posti aadressi leiate ülalpool olevast jäljendist.

Tarbijavaidluste lahendamine/ülene vahekohus

Me ei soovi ega ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbijakohtus.

Vastutus sisu eest

Teenusepakkujana oleme vastavalt § 7 lõikele 1 TMG vastutab nende lehekülgede sisu eest vastavalt üldistele seadustele. Vastavalt TMG §-dele 8-10 ei ole me teenusepakkujana siiski kohustatud jälgima kolmandate isikute edastatud või salvestatud teavet ega uurima asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule tegevusele.

See ei mõjuta kohustust eemaldada või blokeerida teabe kasutamine vastavalt üldistele seadustele. Vastutus selles osas on siiski võimalik alles alates konkreetsest rikkumisest teadasaamisest. Kui me saame teada sellistest rikkumistest, eemaldame selle sisu kohe.

Vastutus linkide eest

Meie pakkumine sisaldab linke kolmandate isikute välistele veebisaitidele, mille sisu me ei mõjuta. Seetõttu ei saa me võtta mingit vastutust selle välise sisu eest. Lingitud lehekülgede sisu eest vastutab alati vastav teenusepakkuja või lehekülgede operaator. Lingitud lehekülgi kontrolliti linkimise ajal võimalike õigusrikkumiste suhtes. Ebaseaduslik sisu ei olnud linkimise ajal äratuntav.

Siiski ei ole lingitud lehekülgede sisu pidev kontroll mõistlik ilma konkreetsete viideteta seaduse rikkumisele. Kui me saame teada mis tahes seaduserikkumistest, eemaldame sellised lingid viivitamatult.

Autoriõigus

Veebisaidi operaatorite poolt nendel lehekülgedel loodud sisu ja teosed kuuluvad Saksamaa autoriõiguse alla. Reprodutseerimine, redigeerimine, levitamine ja igasugune kasutamine väljaspool autoriõiguse piire nõuab vastava autori või looja kirjalikku nõusolekut. Selle lehekülje allalaadimine ja koopiate tegemine on lubatud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.

Kuivõrd selle lehekülje sisu ei ole loodud operaatori poolt, austatakse kolmandate isikute autoriõigusi. Eelkõige tuvastatakse kolmandate isikute sisu. Kui teile peaks siiski teatavaks saama autoriõiguste rikkumine, teavitage meid sellest. Kui me saame teada mis tahes rikkumistest, eemaldame sellise sisu viivitamatult.

Jälg

Fragen? Chat mit uns!