Informácie podľa § 5 TMG

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850
3528 BB Utrecht

Holandsko

Registračné číslo 75581825

Direct Express Paycan Ltd.
Ulica Helene-Weber 3
48301 Nottuln

Nemecko

Zastúpená:
Nadine Wallace

Kontakt

E-Mail: dispo@direkt1.com

Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa § 27a zákona o dani z obratu:
NL860330527B01

Zodpovedá za obsah podľa § 55 ods. 2 RStV

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850
3528 BB Utrecht

Riešenie sporov v EÚ

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Našu e-mailovú adresu nájdete v tiráži vyššie.

Riešenie spotrebiteľských sporov/Univerzálna arbitrážna rada

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme v súlade s § 7 ods. 1 TMG je zodpovedná za svoj vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od okamihu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení. Ak sa o takomto porušení dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. V čase prepojenia boli prepojené stránky skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétnych náznakov porušenia zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, okamžite takéto odkazy odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Na rozmnožovanie, úpravu, šírenie a akýkoľvek druh použitia nad rámec autorského zákona je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ako taký sa označuje najmä obsah tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, takýto obsah okamžite odstránime.

Odtlačok

Fragen? Chat mit uns!