Etter § 5 TMG

Direct Express B.V
Orteliuslaan 850
3528 BB Utrecht

Nederland

Registrert nummer 75581825

Direct Express Paycan GmbH
Helene-Weber Strasse 3
48301 Nottuln

Tyskland

Representert av:
Nadine Wallace

Kontakt

E-Mail: dispo@direkt1.com

Omsetningsavgiftsnummer i henhold til § 27 a omsetningsavgiftsloven:
NL860330527B01

Ansvarlig for innholdet etter § 55 Abs. 2 RStV

Direct Express BV
Orteliuslaan 850
3528 BB Utrecht

EU-tvisteløsning

EU-kommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr .
Vår e-postadresse finner du ovenfor i forlaget.

Forbrukertvistløsning/universell voldgiftsnemnd

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

Ansvar for innhold

Som tjenesteleverandør er vi i henhold til § 7 Abs.1 TMG er ansvarlig for sitt eget innhold på disse sidene i henhold til generelle lover. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller å undersøke forhold som tyder på ulovlig aktivitet.

Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generelle lover forblir upåvirket. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid først mulig fra det tidspunkt hvor kunnskap om en konkret lovovertredelse er kjent. Så snart vi blir oppmerksomme på brudd på loven, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

Ansvar for lenker

Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne nettsider som vi ikke har noen innflytelse på. Derfor kan vi ikke påta oss noe ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene. De koblede sidene ble sjekket for mulige lovbrudd på tidspunktet for koblingen. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på tidspunktet for koblingen.

En permanent kontroll av innholdet på de koblede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete bevis på en krenkelse. Så snart vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

opphavsrett

Innholdet og verkene på disse sidene opprettet av nettstedoperatørene er underlagt tysk lov om opphavsrett. Duplisering, redigering, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor grensene for opphavsrett krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk.

I den grad innholdet på denne siden ikke er laget av operatøren, overholdes opphavsretten til tredjeparter. Spesielt innhold fra tredjeparter er merket som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på et brudd på opphavsretten, ber vi deg informere oss om dette. Så snart vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

avtrykk

Fragen? Chat mit uns!