Πληροφορίες σύμφωνα με την § 5 TMG

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850
3528 BB Ουτρέχτη

Ολλανδία

Αριθμός μητρώου 75581825

Direct Express Paycan Ltd.
Οδός Helene-Weber 3
48301 Nottuln

Γερμανία

Εκπροσωπείται από:
Nadine Wallace

Επικοινωνία

E-Mail: dispo@direkt1.com

Αριθμός αναγνώρισης φόρου επί των πωλήσεων σύμφωνα με το άρθρο 27α του γερμανικού νόμου περί φόρου επί των πωλήσεων:
NL860330527B01

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 2 RStV

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850
3528 BB Ουτρέχτη

Επίλυση διαφορών στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας στην αποτύπωση παραπάνω.

Επίλυση καταναλωτικών διαφορών / καθολική επιτροπή διαιτησίας

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1. Η TMG είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό της σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τους γενικούς νόμους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 TMG, δεν είμαστε υποχρεωμένοι ως πάροχος υπηρεσιών να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Οι υποχρεώσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους δεν θίγονται από το παρόν. Ωστόσο, η ευθύνη από την άποψη αυτή είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή της γνώσης της συγκεκριμένης παράβασης. Εάν αντιληφθούμε τέτοιες παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως το περιεχόμενο αυτό.

Ευθύνη για τους συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, στα περιεχόμενα των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Τα παράνομα περιεχόμενα δεν ήταν αναγνωρίσιμα κατά τη στιγμή της σύνδεσης.

Ωστόσο, ο μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις παραβίασης του νόμου. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου, θα αφαιρέσουμε αμέσως τους εν λόγω συνδέσμους.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και τα έργα που δημιουργούνται από τους διαχειριστές του ιστότοπου σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κάθε είδους χρήση εκτός των ορίων του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτής της σελίδας επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.

Στο βαθμό που το περιεχόμενο αυτής της σελίδας δεν δημιουργήθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων γίνονται σεβαστά. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τρίτων αναγνωρίζεται ως τέτοιο. Εάν παρόλα αυτά αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αναλόγως. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.

Εκτύπωση

Fragen? Chat mit uns!