1. Personvern på et øyeblikk

Generell informasjon

Følgende merknader gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine personlige data når du besøker denne nettsiden. Personopplysninger er alle data som du kan identifiseres med. Detaljert informasjon om emnet databeskyttelse finner du i vår databeskyttelseserklæring oppført under denne teksten.

Datainnsamling på denne nettsiden

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på denne nettsiden?

Databehandlingen på denne nettsiden utføres av nettsideoperatøren. Du finner kontaktinformasjonen deres i forlaget til denne nettsiden.

Hvordan samler vi inn dataene dine?

På den ene siden samles dataene dine inn når du kommuniserer dem til oss. Dette kan være z. B. være data som du legger inn i et kontaktskjema.

Andre data samles inn automatisk eller med ditt samtykke av våre IT-systemer når du besøker nettstedet. Dette er først og fremst tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse dataene samles inn automatisk så snart du går inn på denne nettsiden.

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av dataene samles inn for å sikre at nettsiden leveres uten feil. Andre data kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hvilke rettigheter har du angående dataene dine?

Du har rett til å motta informasjon om opprinnelsen, mottakeren og formålet med dine lagrede personopplysninger gratis når som helst. Du har også rett til å be om retting eller sletting av disse dataene. Hvis du har gitt ditt samtykke til databehandling, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket for fremtiden. Du har også rett til, under visse omstendigheter, å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Du kan når som helst kontakte oss på adressen oppgitt i forlaget hvis du har ytterligere spørsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseverktøy og tredjepartsverktøy

Når du besøker denne nettsiden, kan surfeatferden din bli statistisk evaluert. Dette gjøres i hovedsak med såkalte analyseprogrammer.

Detaljert informasjon om disse analyseprogrammene finnes i følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hosting and Content Delivery Networks (CDN)

Ekstern hosting

Denne nettsiden er vert for en ekstern tjenesteleverandør (hoster). Personopplysningene som samles inn på denne nettsiden lagres på vertens servere. Dette kan primært være IP-adresser, kontaktforespørsler, meta- og kommunikasjonsdata, kontraktsdata, kontaktdata, navn, nettsidetilgang og andre data generert via en nettside.

Hosteren brukes med det formål å oppfylle kontrakten med våre potensielle og eksisterende kunder (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO) og i interessen for en sikker, rask og effektiv levering av vårt online tilbud av en profesjonell leverandør ( Art. 6 paragraf 1 lit f GDPR).

Vår hoster vil kun behandle dine data i den grad dette er nødvendig for å oppfylle sine ytelsesforpliktelser og vil følge våre instruksjoner i forhold til disse dataene.

Vi bruker følgende hoster:

[Name und vollständige Anschrift des Hosters]

Inngåelse av kontrakt for ordrebehandling

For å sikre databeskyttelseskompatibel behandling, har vi inngått en ordrebehandlingskontrakt med vår vert.

3. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

data beskyttelse

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med de lovbestemte databeskyttelsesforskriftene og denne databeskyttelseserklæringen.

Hvis du bruker denne nettsiden, vil ulike personopplysninger bli samlet inn. Personopplysninger er data som du kan identifiseres med. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette skjer.

Vi vil påpeke at dataoverføring på Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av dataene mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Merknad om ansvarlig organ

Det ansvarlige organet for databehandling på denne nettsiden er:

Direct Express BV
Orteliuslaan 850

3528 BB Utrecht
E-post: dispo@direkt1.com

Ansvarlig instans er den fysiske eller juridiske personen som, alene eller sammen med andre, bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

lagringsvarighet

Med mindre en spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne databeskyttelseserklæringen, vil dine personopplysninger forbli hos oss inntil formålet med databehandlingen ikke lenger gjelder. Hvis du sender inn en legitim forespørsel om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil dataene dine bli slettet med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner for å lagre dine personopplysninger (f.eks. skatter eller kommersielle oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle vil dataene bli slettet når disse årsakene har opphørt å eksistere.

Merknad om dataoverføring til USA

Vår nettside inneholder verktøy fra selskaper basert i USA. Når disse verktøyene er aktive, kan dine personlige data bli overført til amerikanske servere til de respektive selskapene. Vi vil påpeke at USA ikke er et trygt tredjeland i henhold til EUs databeskyttelseslovgivning. Amerikanske selskaper er forpliktet til å utlevere personopplysninger til sikkerhetsmyndigheter uten at du som vedkommende kan ta rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at amerikanske myndigheter (f.eks. hemmelige tjenester) vil behandle, evaluere og permanent lagre dine data på amerikanske servere for overvåkingsformål. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

Tilbakekall av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er kun mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle samtykke som du allerede har gitt. Lovligheten av databehandlingen som fant sted frem til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Rett til å protestere mot datainnsamling i spesielle tilfeller og til direkte reklame (Art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERT PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RETTEN TIL Å KOMME IGEN MOT BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER NÅR SOM TIDSPUNKT AV ÅRSAKER SOM STÅR FRA DIN BESTEMTE SITUASJON; DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DET RESPEKTIVA JURIDISKE GRUNNLAG SOM EN BEHANDLING ER BASERT PÅ, KAN FINNES I DENNE PERSONVERNSPOLITIKKEN. HVIS DU MOTTERER, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE DINE PERSONOPPLYSNINGER, MED MINDRE VI KAN BEVISE OMFATTENDE GRUNNLAG FOR BEHANDLING SOM OVERORDRER DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER BEHANDLING ER FOR FORMÅL, ELLER OVERSKRIVER DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER TIL ARTIKKEL 21 (1) GDPR).

HVIS DINE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES FOR DIREKTE ANNONSERING, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RETT TIL Å KOMME IGEN MOT BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER FOR FORMÅL MED SLIK ANNONSER; DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERING I DEN UTSTREKNING KNYTTET TIL SLIK DIREKTE ANNONSER. HVIS DU MOTTERER, VIL DINE PERSONOPPLYSNINGER IKKE LENGER BLI BRUKT TIL DIREKTE ANNONSEFORMÅL (INNsigelse I HENHOLD TIL ART. 21 (2) GDPR).

Klagerett til vedkommende tilsynsmyndighet

Ved brudd på GDPR har de berørte rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten hvor de har sitt vanlige opphold, arbeidsstedet eller stedet for det påståtte bruddet. Retten til å sende inn en klage berører ikke andre administrative eller rettslige rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt overlevert til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Dersom du ber om direkte overføring av dataene til en annen ansvarlig, vil dette kun gjøres i den grad det er teknisk mulig.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker denne siden SSL- eller TLS-kryptering. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at adresselinjen til nettleseren endres fra «http://» til «https://» og ved låsesymbolet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du sender til oss leses av tredjeparter.

Informasjon, sletting og retting

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og, om nødvendig, rett til retting eller sletting av disse dataene når som helst . Du kan når som helst kontakte oss på adressen oppgitt i forlaget hvis du har ytterligere spørsmål om emnet personopplysninger.

Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du kan kontakte oss når som helst på adressen oppgitt i forlaget. Retten til begrensning av behandlingen eksisterer i følgende tilfeller:

  • Hvis du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger lagret av oss, trenger vi vanligvis tid til å sjekke dette. I løpet av undersøkelsen har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.
  • Hvis behandlingen av dine personopplysninger skjedde/skjer ulovlig, kan du be om begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.
  • Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, men du trenger dem for å utøve, forsvare eller gjøre gjeldende rettskrav, har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i stedet for å bli slettet.
  • Dersom du protesterer etter art. 21 para. 1 GDPR må det gjøres en balanse mellom dine interesser og våre. Så lenge det ikke er klart hvem sine interesser råder, har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse opplysningene – bortsett fra lagringen – bare brukes med ditt samtykke eller for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner viktige allmenne interesser for Den europeiske union eller en medlemsstat behandles.

Innsigelser mot salgsfremmende e-poster

Vi motsetter oss herved bruk av kontaktdata publisert som en del av forpliktelsen til å sende uønsket reklame- og informasjonsmateriell. Nettstedets operatører forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket reklame sendes, for eksempel spam-e-post.

4. Datainnsamling på denne nettsiden

informasjonskapsler

Vår nettside bruker såkalte «cookies». Informasjonskapsler er små tekstfiler og forårsaker ingen skade på sluttenheten din. De lagres på sluttenheten din enten midlertidig for varigheten av en økt (øktinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler slettes automatisk etter ditt besøk. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på sluttenheten din til du sletter dem selv eller til de automatisk slettes av nettleseren din.

I noen tilfeller kan også informasjonskapsler fra tredjepartsselskaper lagres på sluttenheten din når du går inn på nettstedet vårt (tredjepartsinformasjonskapsler). Disse gjør det mulig for oss eller deg å bruke visse tjenester fra tredjepartsselskapet (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har forskjellige funksjoner. Tallrike informasjonskapsler er teknisk nødvendige fordi visse nettsidefunksjoner ikke ville fungere uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler brukes til å evaluere brukeratferd eller for å vise reklame.

Informasjonskapsler som kreves for å utføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen (nødvendige informasjonskapsler) eller for å tilby visse funksjoner du ønsker (funksjonelle informasjonskapsler, for eksempel for handlekurvfunksjonen) eller for å optimalisere nettstedet (for eksempel informasjonskapsler for å måle nettpublikummet). grunnlag av art. 6 para. 1 lit. f GDPR, med mindre annet rettslig grunnlag er gitt. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring av informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimalisert levering av tjenestene. Hvis samtykke til lagring av informasjonskapsler ble bedt om, lagres de relevante informasjonskapslene utelukkende på grunnlag av dette samtykket (artikkel 6 (1) (a) GDPR); samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og kun tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for enkelte tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonaliteten til denne nettsiden bli begrenset.

Hvis informasjonskapsler brukes av tredjepartsselskaper eller til analyseformål, vil vi informere deg om dette separat i denne databeskyttelseserklæringen og om nødvendig be om ditt samtykke.

Cookie-samtykke med Borlabs Cookie

Nettstedet vårt bruker Borlabs Cookies samtykketeknologi for informasjonskapsler for å innhente ditt samtykke til lagring av visse informasjonskapsler i nettleseren din og for å dokumentere dette i samsvar med databeskyttelsesbestemmelsene. Leverandøren av denne teknologien er Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (heretter Borlabs).

Når du går inn på nettstedet vårt, lagres en Borlabs-informasjonskapsel i nettleseren din, som lagrer samtykket du har gitt eller tilbakekalling av dette samtykket. Disse dataene videreformidles ikke til leverandøren av Borlabs Cookie.

De innsamlede dataene lagres til du ber oss om å slette dem eller sletter Borlabs-informasjonskapselen selv eller formålet med å lagre dataene ikke lenger gjelder. Obligatoriske lovpålagte oppbevaringsperioder forblir upåvirket. Detaljer om databehandling av Borlabs Cookie finner du på https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/

Borlabs samtykketeknologi for informasjonskapsler brukes for å innhente det lovpålagte samtykket for bruk av informasjonskapsler. Det rettslige grunnlaget for dette er art 6 stk. 1 s. 1 lit. c GDPR.

Serverloggfiler

Leverandøren av sidene samler og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som din nettleser automatisk overfører til oss. Disse er:

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • operativsystem som brukes
  • Henvisnings-URL
  • Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang
  • Tidspunkt for serverforespørsel
  • IP adresse

Disse dataene er ikke slått sammen med andre datakilder.

Disse dataene er samlet inn på grunnlag av Art 6 para. 1 lit. f GDPR. Nettstedoperatøren har en berettiget interesse i teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av sin nettside – serverloggfilene må registreres for dette formålet.

Kontakt skjema

Hvis du sender oss forespørsler via kontaktskjemaet, vil opplysningene dine fra henvendelsesskjemaet, inkludert kontaktopplysningene du oppga der, lagres av oss med det formål å behandle henvendelsen og ved oppfølgingsspørsmål. Vi gir ikke videre disse dataene uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av Art 6 para. 1 lit. b GDPR hvis forespørselen din er relatert til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for å utføre pre-kontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår legitime interesse i effektiv behandling av henvendelser rettet til oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette ble spurt.

Dataene du oppgir i kontaktskjemaet vil forbli hos oss til du ber oss om å slette dem, tilbakekalle ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagring ikke lenger gjelder (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsperioder – forblir upåvirket.

Forespørsel på e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil forespørselen din, inkludert alle resulterende personopplysninger (navn, forespørsel) bli lagret og behandlet av oss med det formål å behandle forespørselen din. Vi gir ikke videre disse dataene uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av art 6 para. 1 lit. b GDPR hvis forespørselen din er relatert til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for å utføre pre-kontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår legitime interesse i effektiv behandling av henvendelser rettet til oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette ble spurt.

Dataene du sendte til oss via kontaktforespørsler vil forbli hos oss til du ber om sletting, tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagring ikke lenger gjelder (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt lovpålagte oppbevaringsperioder – forblir upåvirket.

Kommunikasjon via WhatsApp

Vi bruker WhatsApp direktemeldingstjeneste for å kommunisere med våre kunder og andre tredjeparter. Leverandøren er WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Kommunikasjon skjer via ende-til-ende-kryptering (peer-to-peer), som hindrer WhatsApp eller andre tredjeparter i å få tilgang til kommunikasjonsinnholdet. WhatsApp får imidlertid tilgang til metadata som oppstår i løpet av kommunikasjonsprosessen (f.eks. avsender, mottaker og tid). Vi vil også påpeke at WhatsApp, ifølge egne uttalelser, deler personopplysninger om sine brukere med sitt USA-baserte morselskap Facebook. For mer informasjon om databehandling, se WhatsApps personvernerklæring på: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy .

WhatsApp brukes på grunnlag av vår legitime interesse i å kommunisere med kunder, interesserte parter og andre forretnings- og kontraktspartnere så raskt og effektivt som mulig (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR). Dersom et tilsvarende samtykke ble bedt om, skjer databehandlingen utelukkende på grunnlag av samtykket; dette kan tilbakekalles når som helst med virkning for fremtiden.

Kommunikasjonsinnholdet som utveksles mellom og på WhatsApp forblir hos oss til du ber oss om å slette det, tilbakekalle ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagring ikke lenger gjelder (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsperioder – forblir upåvirket.

Vi bruker WhatsApp i «WhatsApp Business»-varianten.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=en .

Vi har satt opp WhatsApp-kontoene våre på en slik måte at det ikke er noen automatisk datasynkronisering med adresseboken på smarttelefonene som er i bruk.

Vi har inngått en ordrebehandlingskontrakt med WhatsApp.

Bruk av WhatsApp

Hvis du har gitt ditt samtykke, vil vi behandle informasjonen du har gitt eller oppgitt
personopplysninger (f.eks . navn, telefonnummer, e postadresse , messenger
ID, profilbilde, meldinger) for kommunikasjon angående forberedelsen og
Utføre eventuelle bestillinger samt sende annonseinformasjon
(f.eks . tilbud, nyhetsbrev ) ved å bruke direktemeldingstjenesten
«Whats App» fra WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irland.


En eksisterende meldingskonto kreves for å bruke denne tjenesten.

Vi vil gjerne påpeke at WhatsApp Ireland Limited
Muligens også personopplysninger (spesielt metadata fra
kommunikasjon) til WhatsApp Inc. som også sendes videre til servere i stater
behandlet utenfor EU (f.eks. USA) der det ikke er hensiktsmessig
nivået av databeskyttelse råder.

WhatsApp kan gi disse dataene til andre
selskaper i og utenfor Facebook- gruppen av selskaper.
For mer informasjon, se WhatsApp Business Personvernerklæring
(https://www.whatsapp.com/legal/business policy/) og WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy _ _). Vi har ingen presise
Kunnskap om eller innflytelse på databehandling av WhatsApp Ireland
Limited eller WhatsApp Inc., som er ansvarlig i henhold til databeskyttelsesloven.

I tillegg til mottakerne som allerede er spesifikt nevnt ovenfor, bruker vi
Oppfyllelse av våre forpliktelser om hjelp fra andre tjenesteleverandører
(prosessor).

Vi gjør oppmerksom på at du når som helst kan trekke tilbake ditt samtykke uten
gi grunner for fremtiden, ved å gi oss din
Tilbakekall via Whatsapp med en melding med lappen REVOCATION eller ved
E post til e postadressen som er spesifisert i denne databeskyttelseserklæringen eller vårt forlag
Mailadressen til den tilsvarende behandlingen av dine personopplysninger
kommunisere.

Dataene nevnt ovenfor behandles av oss i samsvar med lovkravene
slettes så snart deres samtykke til behandling er tilbakekalt
bmellom hvis formålet med å behandle disse opplysningene ikke lenger gjelder eller hvis de brukes til
formål er ikke nødvendig.

Med mindre dataene slettes fordi de er for andre og lovlig tillatt
Formål er påkrevd, deres behandling er basert på disse formål begrenset. Dvs,
dataene vil bli blokkert og ikke behandlet til andre formål. Dette gjelder f.eks
Data som må oppbevares av kommersielle eller skattemessige årsaker
eller lagring av dem for påstand, utøvelse eller forsvar av
juridiske krav eller for å beskytte rettighetene til en annen naturlig eller
juridisk enhet kreves.

Registrering på denne siden

Du kan registrere deg på denne nettsiden for å bruke tilleggsfunksjoner på siden. Vi bruker dataene som er lagt inn for dette formålet kun med det formål å bruke det respektive tilbudet eller tjenesten du har registrert deg for. Den obligatoriske informasjonen som kreves under registreringen må oppgis i sin helhet. Ellers vil vi nekte registreringen.

For viktige endringer, som tilbudets omfang eller teknisk nødvendige endringer, bruker vi e-postadressen oppgitt under registreringen for å informere deg på denne måten.

Dataene som legges inn under registreringen behandles med det formål å implementere brukerforholdet etablert ved registrering og, om nødvendig, for å initiere ytterligere kontrakter (artikkel 6 (1) (b) GDPR).

Dataene som samles inn under registreringen vil bli lagret av oss så lenge du er registrert på denne nettsiden og vil deretter bli slettet. Lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

5. Analyseverktøy og annonsering

Google Analytics

Denne nettsiden bruker funksjoner til nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gjør det mulig for nettstedoperatøren å analysere atferden til besøkende på nettstedet. Nettstedets operatør mottar ulike bruksdata, som sidevisninger, lengde på oppholdet, operativsystemer som brukes og brukerens opprinnelse. Disse dataene kan oppsummeres av Google i en profil som er tilordnet den respektive brukeren eller enheten deres.

Google Analytics bruker teknologier som gjør det mulig for brukeren å bli gjenkjent med det formål å analysere brukeratferd (f.eks. informasjonskapsler eller fingeravtrykk på enheten). Informasjonen som samles inn av Google om bruken av denne nettsiden, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Dette analyseverktøyet brukes på grunnlag av art 6 para. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for å optimalisere både nettsiden og reklamen. Dersom det ble bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring av informasjonskapsler), skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 Para. 1 lit. en GDPR; samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP-anonymisering

Vi har aktivert IP-anonymiseringsfunksjonen på denne nettsiden. Som et resultat vil IP-adressen din bli forkortet av Google i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet før den overføres til USA. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å sammenstille rapporter om nettstedets aktivitet og for å tilby andre tjenester relatert til nettstedets aktivitet og internettbruk til nettstedsoperatøren. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

nettleserplugin

Du kan hindre Google i å samle inn og behandle dataene dine ved å laste ned og installere nettleserplugin-modulen som er tilgjengelig under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Du finner mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Ordrebehandling

Vi har inngått en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fullt ut de strenge kravene fra de tyske databeskyttelsesmyndighetene ved bruk av Google Analytics.

Demografiske kjennetegn i Google Analytics

Denne nettsiden bruker funksjonen «demografiske egenskaper» til Google Analytics for å kunne vise besøkende på nettstedet relevante annonser i Googles annonsenettverk. Dette gjør det mulig å lage rapporter som inneholder utsagn om alder, kjønn og interesser til de besøkende på nettstedet. Disse dataene kommer fra interessebasert annonsering fra Google og besøksdata fra tredjepartsleverandører. Disse dataene kan ikke tildeles en bestemt person. Du kan når som helst deaktivere denne funksjonen via annonseinnstillingene i Google-kontoen din eller generelt forby innsamling av dataene dine av Google Analytics som beskrevet i punktet «Innvending mot datainnsamling».

lagringsvarighet

Data lagret av Google på bruker- og hendelsesnivå som er knyttet til informasjonskapsler, bruker-ID-er (f.eks. User ID) eller annonserings-ID-er (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, Android-annonserings-ID) anonymiseres etter 14 måneder eller slettes. Du finner detaljer om dette under følgende lenke: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Plugins og verktøy

Google Web Fonts (lokal hosting)

Dette nettstedet bruker såkalte nettfonter levert av Google for enhetlig visning av fonter. Google Fonts er installert lokalt. Det er ingen tilkobling til Google-servere.

Ytterligere informasjon om Google Web Fonts finner du på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Kart

Denne siden bruker karttjenesten Google Maps. Leverandøren er Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For å bruke funksjonene til Google Maps, er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Leverandøren av dette nettstedet har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Google Maps brukes i interessen for en attraktiv presentasjon av våre netttilbud og for å gjøre det lettere å finne stedene vi har angitt på nettsiden. Dette representerer en berettiget interesse i henhold til art 6 para. 1 lit. f GDPR. Dersom det ble bedt om et tilsvarende samtykke, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art 6 Para. 1 lit. en GDPR; samtykke kan trekkes tilbake når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Du finner mer informasjon om håndtering av brukerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google reCAPTCHA

Vi bruker «Google reCAPTCHA» (heretter kalt «reCAPTCHA») på denne nettsiden. Leverandøren er Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hensikten med reCAPTCHA er å sjekke om dataregistrering på denne nettsiden (f.eks. i et kontaktskjema) gjøres av et menneske eller av et automatisert program. For å gjøre dette, analyserer reCAPTCHA atferden til den besøkende på nettstedet basert på ulike egenskaper. Denne analysen starter automatisk så snart den besøkende kommer inn på nettstedet. For analysen vurderer reCAPTCHA forskjellig informasjon (f.eks. IP-adresse, hvor lang tid den besøkende tilbringer på nettstedet eller musebevegelser gjort av brukeren). Dataene som samles inn under analysen, videresendes til Google.

ReCAPTCHA-analysene kjører helt i bakgrunnen. Besøkende på nettstedet blir ikke informert om at en analyse finner sted.

Dataene lagres og analyseres på grunnlag av art 6 para. 1 lit. f GDPR. Nettstedets operatør har en legitim interesse i å beskytte sine netttilbud mot fornærmende automatisert spionasje og mot SPAM. Dersom det ble bedt om et tilsvarende samtykke, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art 6 para. 1 lit. en GDPR; samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Ytterligere informasjon om Google reCAPTCHA finnes i Googles databeskyttelsesforskrifter og Googles bruksvilkår under følgende lenker: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com /terms?hl=de .

7. e-handel og betalingsleverandører

Behandling av data (kunde- og kontraktsdata)

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger kun i den grad de er nødvendige for etablering, innhold eller endring av rettsforholdet (lagerdata). Dette gjøres med hjemmel i art 6 stk. 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller pre-kontraktuelle tiltak. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om bruken av denne nettsiden (bruksdata) kun i den grad det er nødvendig for at brukeren skal kunne bruke tjenesten eller fakturere brukeren.

De innsamlede kundedataene vil bli slettet etter fullføring av bestillingen eller avslutning av forretningsforholdet. Lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

Data beskyttelse

Fragen? Chat mit uns!