1. защита на данните накратко

Общи бележки

Следващите известия предоставят прост преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посещавате този уебсайт. Лични данни са всички данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани лично. За подробна информация по темата за защита на данните, моля, вижте нашата декларация за защита на данните, посочена под този текст.

Събиране на данни в този уебсайт

Кой носи отговорност за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данни в този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Данните за контакт с него можете да намерите в отпечатъка на този уебсайт.

Как събираме вашите данни?

От една страна, вашите данни се събират, като ни ги предоставяте. Това могат да бъдат например данни, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се събират автоматично или с ваше съгласие от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или време на разглеждане на страницата). Тези данни се събират автоматично, веднага щом влезете в този уебсайт.

За какво използваме вашите данни?

Част от данните се събират, за да се осигури безпроблемно предоставяне на уебсайта. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на потребителското ви поведение.

Какви права имате по отношение на данните си?

Имате право по всяко време да получите безплатна информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от вас лични данни. Също така имате право да поискате коригиране или изтриване на тези данни. Ако сте дали съгласието си за обработка на данни, можете да го оттеглите по всяко време за в бъдеще. Имате също така право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка, по този и други въпроси, свързани със защитата на данните.

Инструменти за анализ и инструменти на трети страни

Когато посещавате този уебсайт, поведението ви при сърфиране може да бъде статистически анализирано. Това се прави основно с така наречените програми за анализ.

Подробна информация за тези програми за анализ можете да намерите в следната декларация за защита на данните.

2. хостинг и мрежи за доставка на съдържание (CDN)

Външен хостинг

Този уебсайт се хоства от външен доставчик на услуги (хостер). Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на хостера. Това може да включва, но не се ограничава до IP адреси, заявки за контакт, мета и комуникационни данни, договорни данни, данни за контакт, имена, посещения на уебсайта и други данни, генерирани чрез уебсайта.

Хостерът се използва за целите на изпълнението на договори с нашите потенциални и съществуващи клиенти (чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO) и в интерес на сигурното, бързо и ефективно предоставяне на нашата онлайн оферта от професионален доставчик (чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO).

Нашият хостер ще обработва вашите данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията му за предоставяне на услуги, и ще следва нашите инструкции по отношение на тези данни.

Използваме следния хостер:

[Name und vollständige Anschrift des Hosters]

Сключване на договор за възложена обработка

За да гарантираме обработката на данните в съответствие със защитата на данните, сме сключили договор за обработка на поръчките с нашия хостер.

3 Общи бележки и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на тези страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Тази политика за поверителност обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. В него също така се обяснява как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да отбележим, че при предаването на данни в интернет (напр. комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълната защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.

Бележка относно отговорния орган

Администраторът на данни за този уебсайт е:

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850

3528 BB Утрехт
Електронна поща: dispo@direkt1.com

Администраторът е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработката на лични данни (например имена, имейл адреси и др.).

Период на съхранение

Освен ако в тази политика за поверителност не е посочен по-специфичен период на съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта за обработване на данните престане да се прилага. Ако подадете обосновано искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработване на данни, данните ви ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхранение на личните ви данни (напр. периоди на съхранение съгласно данъчното или търговското законодателство); в последния случай данните ще бъдат изтрити, след като тези причини престанат да се прилагат.

Бележка относно прехвърлянето на данни към САЩ

Наред с други неща, в нашия уебсайт са интегрирани инструменти от компании, базирани в САЩ. Когато тези инструменти са активни, личните ви данни могат да бъдат прехвърлени на сървърите на съответните компании в САЩ. Бихме искали да отбележим, че САЩ не са сигурна трета страна по смисъла на законодателството на ЕС за защита на данните. Компаниите в САЩ са задължени да предават лични данни на органите за сигурност, без вие като субект на данни да можете да предприемете правни действия срещу това. Поради това не е изключено американските власти (напр. разузнавателни служби) да обработват, оценяват и постоянно съхраняват вашите данни, разположени на американски сървъри, за целите на наблюдението. Нямаме влияние върху тези дейности по обработка.

Оттегляне на съгласието ви за обработка на данни

Много операции по обработване на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието, което вече сте дали, по всяко време. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Право на възражение срещу събирането на данни в конкретни случаи и срещу директния маркетинг (чл. 21 от ОРЗД)

АКО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ЧЛ. 6 ABS. 1 LIT. Д ИЛИ Е DSGVO, ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПО ПРИЧИНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КОНКРЕТНАТА ВИ СИТУАЦИЯ; ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. СЪОТВЕТНОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ ОСНОВАВА ОБРАБОТКАТА, МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНО В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ПОВЕЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ МОЖЕМ ДА ДОКАЖЕМ УБЕДИТЕЛНИ ЛЕГИТИМНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА, КОИТО ИМАТ ПРЕДИМСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ, ИЛИ ОБРАБОТКАТА Е ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО, УПРАЖНЯВАНЕТО ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ (ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ЧЛЕН 21, ПАРАГРАФ 1 ОТ DSGVO).

АКО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ВАС, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКЪВ МАРКЕТИНГ; ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДОКОЛКОТО ТО Е СВЪРЗАНО С ТАКЪВ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ВПОСЛЕДСТВИЕ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ (ВЪЗРАЖЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 21, ПАРАГРАФ 2 ОТ ГЕРМАНСКИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ).

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на ОРЗД субектите на данни имат право на обжалване пред надзорен орган, по-специално в държавата членка на тяхното обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение. Правото на обжалване не засяга други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в общ, машинночетим формат. Ако поискате директно предаване на данните на друг администратор, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.

SSL или TLS криптиране

Този сайт използва SSL или TLS криптиране от съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от „http://“ на „https://“, и по символа за заключване в реда на браузъра.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, изтриване и коригиране

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да получите безплатна информация за съхраняваните от вас лични данни, техния произход и получател, както и за целта на обработката на данните и, ако е приложимо, право на коригиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка за тази цел, както и за допълнителни въпроси по темата за личните данни.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка. Правото на ограничаване на обработката съществува в следните случаи:

  • Ако оспорвате точността на съхраняваните от нас Ваши лични данни, обикновено ни е необходимо време, за да ги проверим. По време на прегледа имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.
  • Ако обработката на личните ви данни е била/е незаконна, можете да поискате ограничаване на обработката на данни вместо изтриване.
  • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, но те са ви необходими за упражняване, защита или прилагане на правни претенции, имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни вместо изтриване.
  • Ако желаете да подадете възражение съгласно чл. 21, ал. 1 DSGVO, трябва да се намери баланс между вашите и нашите интереси. Докато все още не е установено чии интереси надделяват, имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.

Ако сте ограничили обработката на личните си данни, тези данни могат – освен да бъдат съхранявани – да бъдат обработвани само с вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или държава членка.

Възражение срещу рекламни имейли

С настоящото се възразява срещу използването на данните за контакт, публикувани в рамките на задължението за отпечатване, за предаване на рекламни и информационни материали, които не са изрично поискани. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, например чрез спам имейли.

4. събиране на данни на този уебсайт

Бисквитки

Нашите интернет страници използват така наречените „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове и не причиняват никакви щети на вашето крайно устройство. Те се съхраняват временно за времето на сесията (бисквитки на сесията) или постоянно (постоянни бисквитки) на вашето крайно устройство. Бисквитките за сесии се изтриват автоматично в края на посещението ви. Постоянните „бисквитки“ остават съхранени на крайното ви устройство, докато не ги изтриете сами или докато не бъдат изтрити автоматично от уеб браузъра ви.

В някои случаи, когато влизате в нашия сайт, на вашето крайно устройство могат да се съхраняват и „бисквитки“ от компании на трети страни (бисквитки на трети страни). Те дават възможност на нас или на вас да използвате определени услуги на компанията-трета страна (напр. бисквитки за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат различни функции. Много от бисквитките са технически необходими, тъй като някои функции на уебсайта не биха могли да работят без тях (например функцията на количката за пазаруване или показването на видеоклипове). Други „бисквитки“ се използват за оценка на поведението на потребителите или за показване на реклами.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация (необходими бисквитки) или за предоставяне на определени функции, които сте поискали (функционални бисквитки, напр. за функцията на кошницата за пазаруване), или за оптимизиране на уебсайта (напр. бисквитки за измерване на уеб аудиторията), се съхраняват въз основа на чл. 6, ал. 1 литър. f DSGVO, освен ако не е посочено друго правно основание. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да съхранява „бисквитки“ за технически безпроблемно и оптимизирано предоставяне на услугите си. Ако е поискано съгласие за съхранение на „бисквитки“, съхранението на въпросните „бисквитки“ се основава изключително на това съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO); съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за настройката на „бисквитките“ и да разрешавате „бисквитките“ само в отделни случаи, да изключите приемането на „бисквитки“ за определени случаи или по принцип и да активирате автоматичното изтриване на „бисквитките“ при затваряне на браузъра. Ако бисквитките бъдат деактивирани, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Ако „бисквитките“ се използват от компании на трети страни или за целите на анализа, ние ще ви информираме за това отделно в рамките на тази декларация за защита на данните и, ако е необходимо, ще поискаме вашето съгласие.

Съгласие за използване на бисквитки с Borlabs Cookie

Нашият уебсайт използва технологията за съгласие за бисквитки на Borlabs Cookie, за да получи съгласието ви за съхраняване на определени бисквитки в браузъра ви и да документира това в съответствие със закона за защита на данните. Доставчикът на тази технология е Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Хамбург (наричана по-нататък „Borlabs“).

Когато влизате в нашия уебсайт, в браузъра ви се запазва бисквитка на Borlabs, която съхранява дадените от вас съгласия или оттеглянето на тези съгласия. Тези данни не се споделят с доставчика на бисквитки на Borlabs.

Събраните данни се съхраняват, докато не поискате да ги изтриете или докато сами не изтриете „бисквитката“ на Borlabs, или докато целта за съхраняване на данните престане да бъде актуална. Задължителните законови периоди на съхранение остават незасегнати. Подробности за обработката на данни от Borlabs Cookie можете да намерите на https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Използването на технологията на Borlabs за даване на съгласие за използване на „бисквитки“ се прави с цел получаване на изискваните от закона съгласия за използване на „бисквитки“. Правното основание за това е чл. 6, ал. 1 S. 1 lit. c GDPR.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в т.нар. сървърни лог-файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Те са:

  • Тип и версия на браузъра
  • Използвана операционна система
  • URL адрес на препращача
  • Име на хоста на компютъра за достъп
  • Време на заявката към сървъра
  • IP адрес

Тези данни не са обединени с други източници на данни.

Събирането на тези данни се основава на чл. 6, ал. 1 литър. е GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от технически безпогрешното представяне и оптимизиране на своя уебсайт – за тази цел трябва да се записват регистрационните файлове на сървъра.

Форма за контакт

Ако ни изпратите запитване чрез формуляра за контакт, данните ви от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили, ще бъдат съхранени от нас за целите на обработката на запитването и в случай на последващи запитвания. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6, ал. 1 литър. б DSGVO, доколкото искането Ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес за ефективното обработване на отправените към нас запитвания (чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД) или на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД), ако това е било поискано.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или докато целта за съхранение на данните не отпадне (напр. след като сме приключили обработката на вашето запитване). Задължителните законови разпоредби – по-специално периодите на съхранение – остават незасегнати.

Заявка по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашето запитване, включително всички произтичащи от него лични данни (име, запитване), ще бъде съхранено и обработено от нас с цел обработка на вашето запитване. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6, ал. 1 литър. б DSGVO, доколкото искането Ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес за ефективното обработване на отправените към нас запитвания (чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД) или на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД), ако това е било поискано.

Данните, които ни изпращате чрез заявки за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или целта за съхранение на данните не отпадне (например след като сме приключили обработката на заявката ви). Задължителните законови разпоредби – по-специално законоустановените периоди на съхранение – остават незасегнати.

Комуникация чрез WhatsApp

За комуникация с нашите клиенти и други трети страни използваме услугата за незабавни съобщения WhatsApp, наред с други. Доставчикът е WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия.

Комуникацията се осъществява чрез криптиране от край до край (peer-to-peer), което не позволява на WhatsApp или други трети страни да получат достъп до съдържанието на комуникацията. Въпреки това WhatsApp получава достъп до метаданни, които се създават в хода на процеса на комуникация (напр. подател, получател и време). Бихме искали също така да отбележим, че WhatsApp, според собственото си изявление, споделя лични данни на своите потребители с компанията майка Facebook, която е базирана в САЩ. Допълнителна информация за обработката на данни можете да намерите в политиката за поверителност на WhatsApp на адрес: https: //www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp се използва въз основа на легитимния ни интерес да комуникираме възможно най-бързо и ефективно с клиенти, заинтересовани страни и други бизнес и договорни партньори (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква „е“ от DSGVO). Ако е поискано съответното съгласие, обработката на данни се извършва изключително въз основа на съгласието; то може да бъде оттеглено по всяко време с действие за в бъдеще.

Съдържанието на комуникацията, обменено между вас и в WhatsApp, остава при нас, докато не поискате да го изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението му или целта за съхранение на данните не отпадне (например след като приключим обработката на вашето запитване). Задължителните законови разпоредби – по-специално периодите на съхранение – остават незасегнати.

Използваме WhatsApp във варианта „WhatsApp Business“.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https: //www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Настроихме акаунтите си в WhatsApp така, че да не сравняват автоматично данните с адресната книга на използваните смартфони.

Сключихме договор за обработка на поръчки с WhatsApp.

Използване на WhatsApp

Доколкото сте дали съгласието си, ние ще обработваме вашите разкрити или настоящи
лични данни (напр. име, телефонен номер, имейл адрес и др.).Пощаадрес, пратеник
ID, профилна снимка, съобщения) за комуникация относно подготовката и
Изпълнение на поръчки, както и изпращане на рекламна информация
(напр. оферти, бюлетини), като използвате Instantсъобщенияуслугата
„КаквоApp“ на WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Дъблин 2, Ирландия.


За да използвате тази услуга, е необходимо да имате съществуващ акаунт за съобщения.

Бихме искали да отбележим, че WhatsApp Ireland Limited може да има
вероятнолични данни (по-специално метаданни за субекта на данните).
Комуникация) към WhatsApp Inc. които се съхраняват и на сървъри в страни от
обработват извън ЕС (например САЩ), когато няма подходящи
преобладаващо ниво на защита на данните.

WhatsApp може да споделя тези данни с други лица.
Предприятия във и извън Facebookгрупа компании.
За повече информация вижте политиката за поверителност на WhatsApp Business
(https://www.whatsapp.com/legal/business)policy/) и WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacyполитика). Нямаме нито точни
Познаване на влиянието върху обработката на данни от WhatsApp Ireland
Limited или WhatsApp Inc., която е отговорнаотговорна съгласно закона за защита на данните.

В допълнение към получателите, които вече са изрично посочени по-горе, ние използваме следните за нашите
Изпълнение на нашите задължения с помощта на други доставчици на услуги
(Процесор).

Моля, имайте предвид, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време, безсъгласие по всяко време, без
за в бъдеще, като ни дадете името и адреса си.
Анулиране чрез Whatsapp със съобщение, в което се посочва „Анулиране“, или чрез
EПоща на адреса, посочен в тази политика за поверителност или в нашия отпечатък.annte E
Пощенски адрес на съответната обработка на личните им данни
споделяне.

Гореспоменатите данни се съхраняват от нас в съответствие със законовите изисквания.
изтрити веднага след като съгласията им, разрешени за обработка, бъдат оттеглени.
bцв. ако целта на обработката на тези данни е престанала да се прилага или ако не е необходимо за
не се изисква.

Освен ако данните не са изтрити, защото са необходими за други и законово допустими
цели, обработката им се ограничава до тези цели. ограничени цели. Т.е.,
данните се блокират и не се обработват за други цели. Това се отнася например за
Данни, получени от търговски или по причини, свързани с данъчното законодателство, трябва да се съхраняват
или съхранението на такива данни за предявяване, упражняване или защита нана
правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице.
е необходимо юридическо лице.

Регистрация в този уебсайт

Можете да се регистрирате на този уебсайт, за да използвате допълнителни функции на сайта. Ние използваме въведените за тази цел данни само за целите на използването на съответната оферта или услуга, за която сте се регистрирали. Задължителната информация, поискана при регистрацията, трябва да бъде предоставена в пълен обем. В противен случай ще откажем регистрацията.

За важни промени, например в обхвата на офертата или в случай на технически необходими промени, използваме предоставения при регистрацията имейл адрес, за да ви информираме по този начин.

Данните, въведени по време на регистрацията, се обработват с цел осъществяване на потребителските взаимоотношения, установени с регистрацията, и, ако е необходимо, за сключване на допълнителни договори (член 6, параграф 1, буква б) от DSGVO).

Данните, събрани по време на регистрацията, ще бъдат съхранявани от нас, докато сте регистрирани на този уебсайт, след което ще бъдат изтрити. Законоустановените периоди на съхранение остават незасегнати.

5. инструменти за анализ и реклама

Google Анализ

Този уебсайт използва функции на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Google Analytics позволява на оператора на уебсайта да анализира поведението на посетителите на уебсайта. По този начин операторът на уебсайта получава различни данни за използването, като например показвания на страници, продължителност на престоя, използвани операционни системи и произход на потребителя. Тези данни могат да бъдат обобщени от Google в профил, който се задава на съответния потребител или на неговото крайно устройство.

Google Анализ използва технологии, които позволяват разпознаването на потребителя с цел анализиране на потребителското поведение (напр. бисквитки или пръстови отпечатъци на устройства). Информацията, събрана от Google за използването на този уебсайт, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Използването на този инструмент за анализ се основава на чл. 6, ал. 1 литър. е GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и своите реклами. Ако е поискано съответното съгласие (напр. съгласие за съхранение на „бисквитки“), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1 литър. DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https: //privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Анонимизиране на IP

Активирахме функцията за анонимизиране на IP адреса на този уебсайт. Това означава, че вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде предаден в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта от ваша страна, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, на оператора на уебсайта. IP адресът, предаден от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Плъгин на браузъра

Можете да предотвратите събирането и обработката на вашите данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Можете да намерите повече информация за това как Google Analytics обработва данните на потребителите в политиката за поверителност на Google: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Обработка на задачи

Сключили сме договор за обработка на поръчки с Google и изцяло изпълняваме строгите изисквания на германските органи за защита на данните при използването на Google Analytics.

Демографски характеристики в Google Analytics

Този уебсайт използва функцията „демографски характеристики“ на Google Analytics, за да показва подходящи реклами на посетителите на уебсайта в рамките на рекламната мрежа на Google. Това позволява да се създават отчети, които съдържат данни за възрастта, пола и интересите на посетителите на сайта. Тези данни идват от реклами, базирани на интереси, от Google и данни за посетителите от доставчици на трети страни. Тези данни не могат да бъдат отнесени към конкретно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време чрез настройките на рекламите в профила си в Google или да забраните по принцип събирането на вашите данни от Google Analytics, както е показано в точка „Възражение срещу събирането на данни“.

Период на съхранение

Данните, съхранявани от Google на ниво потребител и събитие, които са свързани с бисквитки, потребителски идентификатори (напр. User ID) или рекламни идентификатори (напр. бисквитки DoubleClick, Android advertising ID), се анонимизират или изтриват след 14 месеца. Подробности можете да намерите на следния линк: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. плъгини и инструменти

Уеб шрифтове на Google (локален хостинг)

Този сайт използва т.нар. уеб шрифтове, предоставени от Google, за равномерно показване на шрифтове. Шрифтовете на Google са инсталирани локално. Връзка със сървърите на Google не се осъществява.

Допълнителна информация за уеб шрифтовете на Google можете да намерите на адрес https://developers.google.com/fonts/faq и в политиката за поверителност на Google: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Карти на Google

Този сайт използва картографската услуга Google Maps. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

За да използвате функциите на Google Maps, е необходимо да запазите IP адреса си. Тази информация обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Доставчикът на този сайт няма влияние върху предаването на тези данни.

Google Maps се използва за привлекателно представяне на нашите онлайн оферти и за улесняване на намирането на местата, които посочваме на уебсайта. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1 литър. е GDPR. Ако е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1 литър. DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ и https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Повече информация за обработката на данните на потребителите можете да намерите в политиката за поверителност на Google: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

На този уебсайт използваме „Google reCAPTCHA“ (наричана по-долу „reCAPTCHA“). Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Целта на reCAPTCHA е да провери дали данните, въведени на този уебсайт (например във формуляр за контакт), са направени от човек или от автоматизирана програма. За тази цел reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на уебсайта въз основа на различни характеристики. Този анализ започва автоматично, веднага след като посетителят на уебсайта влезе в него. За целите на анализа reCAPTCHA оценява различна информация (напр. IP адрес, време, прекарано от посетителя на уебсайта на уебсайта, или движения на мишката, направени от потребителя). Данните, събрани по време на анализа, се предават на Google.

Анализите на reCAPTCHA се извършват изцяло във фонов режим. Посетителите на уебсайта не са уведомени, че се извършва анализ.

Съхраняването и анализът на данните се основават на чл. 6, ал. 1 литър. е GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да защитава своите уеб предложения от неправомерно автоматизирано шпиониране и от СПАМ. Ако е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1 литър. DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация относно Google reCAPTCHA, моля, вижте Политиката за поверителност на Google и Условията за ползване на Google на следните връзки: https: //policies.google.com/privacy?hl=de и https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. доставчици на електронна търговия и плащания

Данни за обработка (данни за клиенти и договори)

Събираме, обработваме и използваме лични данни само доколкото те са необходими за установяването, съдържанието или изменението на правоотношението (данни от опис). Това се прави въз основа на чл. 6, ал. 1 литър. б DSGVO, който позволява обработването на данни за изпълнението на договор или преддоговорни мерки. Събираме, обработваме и използваме лични данни за използването на този уебсайт (данни за използването) само доколкото това е необходимо, за да може потребителят да използва услугата или да се таксува за нея.

Събраните данни за клиента се изтриват след приключване на поръчката или прекратяване на бизнес отношенията. Законоустановените периоди на съхранение остават незасегнати.

Политика за поверителност

Fragen? Chat mit uns!