1. Privatnost na prvi pogled

Opće informacije

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovo web mjesto. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove kontakt podatke možete pronaći u impresumu ove web stranice.

Kako prikupljamo vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju kada nam ih priopćite. Ovo može biti z. B. biti podaci koje unesete u kontakt obrazac.

Ostale podatke automatski ili uz vaš pristanak prikupljaju naši IT sustavi kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pregleda stranice). Ovi se podaci automatski prikupljaju čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Dio podataka prikuplja se kako bi se osiguralo da se web stranica prikazuje bez pogrešaka. Ostali podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo u bilo kojem trenutku besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje ovih podataka. Ako ste dali privolu za obradu podataka, tu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku ubuduće. Također imate pravo, pod određenim okolnostima, zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

U svakom trenutku nas možete kontaktirati na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja o zaštiti podataka.

Alati za analizu i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se uglavnom radi s takozvanim programima za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Hosting i mreže za isporuku sadržaja (CDN)

Vanjski hosting

Ovu web stranicu hostira vanjski pružatelj usluga (hoster). Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima domaćina. To prvenstveno mogu biti IP adrese, zahtjevi za kontakt, meta i komunikacijski podaci, podaci o ugovoru, kontakt podaci, imena, pristup web stranici i drugi podaci generirani putem web stranice.

Hoster se koristi u svrhu ispunjenja ugovora s našim potencijalnim i postojećim korisnicima (čl. 6. st. 1. lit. b DSGVO) te u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja ( članak 6. stavak 1. lit. f GDPR).

Naš hoster će obrađivati ​​vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje njegovih obveza izvršenja i slijedit će naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeći hoster:

[Name und vollständige Anschrift des Hosters]

Sklapanje ugovora za obradu narudžbi

Kako bismo osigurali obradu u skladu sa zahtjevima zaštite podataka, sklopili smo ugovor o obradi narudžbe s našim hosterom.

3. Opći podaci i obvezni podaci

zaštita podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu Vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka na Internetu (npr. kod komunikacije e-poštom) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj stranici je:

Direct Express BV
Orteliuslaan 850

3528 BB Utrecht
E-mail: dispo@direkt1.com

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o namjeni i načinu obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

trajanje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno određeno razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete privolu za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. porezna ili komercijalna razdoblja čuvanja); u potonjem slučaju, podaci će biti izbrisani nakon što ti razlozi prestanu postojati.

Napomena o prijenosu podataka u SAD

Naša web stranica uključuje alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u. Kada su ti alati aktivni, vaši osobni podaci mogu se prenijeti na američke poslužitelje dotičnih tvrtki. Željeli bismo istaknuti da SAD nije sigurna treća zemlja u smislu zakona EU-a o zaštiti podataka. Američke tvrtke obvezne su dati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao dotična osoba ne možete protiv toga pokrenuti pravne radnje. Stoga se ne može isključiti da će američke vlasti (npr. tajne službe) obraditi, procijeniti i trajno pohraniti vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu praćenja. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Opoziv vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Privolu koju ste već dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost obrade podataka koja se odvijala do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA TEMELJEM NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVORITI SE OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVAKOM TRENUTKU IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH ODREDBI. ODGOVARAJUĆA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELI OBRADA MOŽE SE PRONAĆI U OVOJ POLITICI ZAŠTITE PODATAKA. AKO SE PROTIVITE, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE, OSIM AKO NE MOŽEMO DOKAZATI OPSEĆNE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI NADLAŽUJU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI JE OBRADA U SVRHU, IZVRŠAVANJE ILI OBRANU PRAVNIH ZAHTJEVA ( OB ODBIJA PREMA ČLANKU 21 (1) GDPR).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODATACI OBRAĐUJU U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, IMATE PRAVO U SVAKOM TRENUTKU ULOŽITI PRIGOVOR OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVRHE TAKVOG OGLAŠAVANJA; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE U MJERI KOJI SE ODNOSI NA TAKVO IZRAVNO OGLAŠAVANJE. AKO SE PROTIVITE, VAŠI OSOBNI PODACI SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21. (2) GDPR).

Pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođene osobe imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski pravni lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se redak adrese preglednika mijenja iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, podatke koje nam šaljete treće strane ne mogu čitati.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi imate pravo na besplatne informacije o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka u bilo kojem trenutku . U svakom trenutku nas možete kontaktirati na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja u vezi s osobnim podacima.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U svakom trenutku nas možete kontaktirati na adresu navedenu u impresumu. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja ispita imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
  • Ukoliko se obrada Vaših osobnih podataka dogodila/odvija se protuzakonito, umjesto brisanja možete zatražiti ograničenje obrade podataka.
  • Ako nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni, ali su Vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili ostvarivanje pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših osobnih podataka ograniči umjesto brisanja.
  • Ako prigovorite prema čl.21.st. 1 GDPR, potrebno je napraviti ravnotežu između vaših i naših interesa. Sve dok nije jasno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim za njihovu pohranu – mogu koristiti samo uz Vašu suglasnost ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga obrađuju se važni javni interesi Europske unije ili države članice.

Prigovor na promotivnu e-poštu

Ovime se protivimo korištenju kontaktnih podataka objavljenih kao dio obveze impresuma za slanje neželjenog reklamnog i informativnog materijala. Operateri stranice izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju slanja neželjenih reklama, poput neželjene e-pošte.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

kolačići

Naša web stranica koristi takozvane “kolačiće”. Kolačići su male tekstualne datoteke i ne uzrokuju nikakvu štetu vašem krajnjem uređaju. Oni se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju ili privremeno tijekom trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišu nakon vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili dok ih automatski ne izbriše vaš web preglednik.

U nekim slučajevima kolačići tvrtki trećih strana također se mogu pohraniti na vaš krajnji uređaj kada uđete na našu stranicu (kolačići trećih strana). Oni omogućuju nama ili vama korištenje određenih usluga tvrtke treće strane (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni su kolačići tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz videa). Ostali kolačići koriste se za procjenu ponašanja korisnika ili za prikaz oglašavanja.

na temeljem čl.6 st. 1 lit. f GDPR, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranjivanje kolačića za tehnički besprijekorno i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražena suglasnost za pohranjivanje kolačića, relevantni kolačići pohranjuju se isključivo na temelju te suglasnosti (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR); privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirati automatsko brisanje kolačića kada se preglednik zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Ako kolačiće koriste tvrtke treće strane ili u svrhu analize, o tome ćemo vas posebno obavijestiti u ovoj izjavi o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak.

Pristanak na kolačiće s Borlabsovim kolačićima

Naša web stranica koristi tehnologiju pristanka na kolačiće Borlabs Cookie za dobivanje vašeg pristanka na pohranjivanje određenih kolačića u vašem pregledniku i dokumentiranje toga u skladu s propisima o zaštiti podataka. Dobavljač ove tehnologije je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (u daljnjem tekstu Borlabs).

Kada uđete na našu web stranicu, u vašem se pregledniku sprema Borlabs kolačić koji pohranjuje privolu koju ste dali ili povlačenje te privole. Ovi se podaci ne prosljeđuju pružatelju Borlabsovih kolačića.

Prikupljeni podaci pohranjuju se sve dok ne zatražite brisanje ili sami izbrišete Borlabs kolačić ili više ne vrijedi svrha pohrane podataka. Obvezna zakonska razdoblja zadržavanja ostaju nepromijenjena. Pojedinosti o obradi podataka pomoću Borlabs Cookie mogu se pronaći na https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/

Borlabsova tehnologija suglasnosti za kolačiće koristi se za dobivanje zakonski potrebne suglasnosti za korištenje kolačića. Pravna osnova za to je čl.6.st. 1 str. 1 lit. c GDPR.

Dnevnici poslužitelja

Pružatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane log datoteke poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski šalje. Ovi su:

  • Vrsta i verzija preglednika
  • operativni sustav koji se koristi
  • URL preporuke
  • Ime glavnog računala koje pristupa
  • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
  • IP adresa

Ovi se podaci ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovi se podaci prikupljaju temeljem članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Upravitelj web stranice ima legitiman interes za tehnički besprijekoran prikaz i optimizaciju svoje web stranice – u tu svrhu moraju se snimiti log datoteke poslužitelja.

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju naknadnih pitanja. Ove podatke ne prosljeđujemo bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju temeljem čl.6.st. 1 lit. b GDPR ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. stavak 1. lit. a GDPR) ako je ovo upitano.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete privolu za pohranu ili dok svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Upit putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, vaš upit uključujući sve proizašle osobne podatke (ime, upit) ćemo pohraniti i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ove podatke ne prosljeđujemo bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju temeljem čl.6.st. 1 lit. b GDPR ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. stavak 1. lit. a GDPR) ako je ovo upitano.

Podaci koje ste nam poslali putem zahtjeva za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite brisanje, opozovete privolu za pohranu ili više ne vrijedi svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice zakonska razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Komunikacija putem WhatsAppa

Uslugu za izravnu razmjenu poruka WhatsApp koristimo za komunikaciju s našim klijentima i drugim trećim stranama. Davatelj je WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Komunikacija se odvija putem end-to-end enkripcije (peer-to-peer), koja sprječava WhatsApp ili druge treće strane da dobiju pristup komunikacijskom sadržaju. Međutim, WhatsApp prima pristup metapodacima koji nastaju tijekom komunikacijskog procesa (npr. pošiljatelj, primatelj i vrijeme). Također želimo istaknuti da WhatsApp, prema vlastitim izjavama, dijeli osobne podatke svojih korisnika sa svojom američkom matičnom tvrtkom Facebook. Za više pojedinosti o obradi podataka pogledajte politiku privatnosti WhatsAppa na: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy .

WhatsApp se koristi na temelju našeg legitimnog interesa za što bržu i učinkovitiju komunikaciju s klijentima, zainteresiranim stranama i drugim poslovnim i ugovornim partnerima (čl. 6. st. 1. S. 1. lit. f GDPR). Ukoliko je tražena odgovarajuća privola, obrada podataka odvija se isključivo na temelju privole; ovo se može opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.

Komunikacijski sadržaj razmijenjen između i na WhatsAppu ostaje s nama dok ne zatražite da ga izbrišemo, opozovemo vaš pristanak za pohranu ili svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

WhatsApp koristimo u varijanti “WhatsApp Business”.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=en .

Postavili smo naše WhatsApp račune na takav način da nema automatske sinkronizacije podataka s adresarom na pametnim telefonima koji se koriste.

S WhatsAppom smo sklopili ugovor o obradi narudžbi.

Korištenje WhatsAppa

Ako ste dali svoj pristanak, obradit ćemo podatke koje ste dali ili dostavili
osobni podaci (npr. ime, telefonski broj, e mail adresa , messenger
ID, profilna slika, poruke) za komunikaciju u vezi pripreme i
Izvođenje bilo kakvih narudžbi kao i slanje reklamnih informacija
(npr. ponude, biltene ) korištenjem usluge izravnih poruka
“Whats App” od WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irska.


Za korištenje ove usluge potreban je postojeći račun za razmjenu poruka.

Željeli bismo istaknuti da WhatsApp Ireland Limited
Moguće i osobni podaci (osobito metapodaci o
komunikacija) za WhatsApp Inc. koji također prosljeđuje poslužiteljima u državama
obrađen izvan EU (npr. SAD) gdje nema odgovarajućeg
prevladava razina zaštite podataka.

WhatsApp može dati ove podatke drugima
tvrtke unutar i izvan Facebook grupe tvrtki.
Za više informacija pogledajte Pravila o privatnosti tvrtke WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/business policy/) i WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy _ _). Nemamo ni precizne
Znanje niti utjecaj na obradu podataka od strane WhatsApp Ireland
Limited ili WhatsApp Inc., koji je odgovoran prema zakonu o zaštiti podataka.

Uz gore navedene primatelje, koristimo i
Ispunjavanje naših obveza pomoći drugih pružatelja usluga
(procesor).

Napominjemo da svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku bez
dajući razloge za budućnost, dajući nam svoje
Opoziv putem Whatsappa porukom s naznakom OPOZIV ili putem
Pošaljite e poštom na adresu e pošte navedenu u ovoj izjavi o zaštiti podataka ili našem impresumu
Adresa e-pošte odgovarajuće obrade Vaših osobnih podataka
komunicirati.

Gore navedene podatke obrađujemo u skladu sa zakonskim zahtjevima
brišu čim im se opozove privolu za obradu
bizmeđu ako svrha obrade ovih podataka više ne vrijedi ili ako se koriste za
namjena nisu potrebne.

Osim ako se podaci ne brišu jer su za druge i zakonski dopušteni
Potrebne su namjene, na njima se temelji njihova obrada namjene ograničene. tj.
podaci će biti blokirani i neće se obrađivati ​​u druge svrhe. Ovo se odnosi na npr
Podaci koji se moraju čuvati iz komercijalnih ili poreznih razloga
ili njihovo skladištenje za tvrdnju, vježbu ili obranu
pravne zahtjeve ili radi zaštite prava drugog fizičkog ili
potrebno je pravno lice.

Registracija na ovoj stranici

Možete se registrirati na ovoj web stranici za korištenje dodatnih funkcija na stranici. U tu svrhu unesene podatke koristimo samo u svrhu korištenja pojedine ponude ili usluge za koju ste se registrirali. Obvezne informacije koje se traže prilikom registracije moraju biti navedene u cijelosti. U protivnom ćemo odbiti registraciju.

Za važne promjene, poput opsega ponude ili tehnički nužnih promjena, koristimo e-mail adresu navedenu prilikom registracije kako bismo vas na ovaj način obavijestili.

Podaci uneseni prilikom registracije obrađuju se u svrhu provedbe korisničkog odnosa uspostavljenog registracijom i, ako je potrebno, za iniciranje daljnjih ugovora (čl. 6 (1) (b) GDPR).

Podatke prikupljene tijekom registracije čuvat ćemo sve dok ste registrirani na ovoj web stranici, a zatim ćemo ih izbrisati. Zakonski rokovi čuvanja ostaju nepromijenjeni.

5. Alati za analizu i oglašavanje

Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije usluge web analize Google Analytics. Davatelj je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućuje operateru web stranice analizu ponašanja posjetitelja web stranice. Operater web stranice prima različite podatke o korištenju, kao što su pregledi stranica, duljina boravka, operativni sustavi koji se koriste i podrijetlo korisnika. Ove podatke Google može sažeti u profilu koji je dodijeljen dotičnom korisniku ili njegovom uređaju.

Google Analytics koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize ponašanja korisnika (npr. kolačići ili otisak prsta uređaja). Podaci koje Google prikuplja o korištenju ove web stranice obično se prenose na Google poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju.

Ovaj alat za analizu koristi se na temelju članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za analizu ponašanja korisnika kako bi optimizirao i svoju web stranicu i svoje oglašavanje. Ako je tražena odgovarajuća suglasnost (npr. suglasnost za pohranjivanje kolačića), obrada se odvija isključivo na temelju čl.6.st. 1 lit. GDPR; privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP anonimizacija

Aktivirali smo funkciju IP anonimizacije na ovoj web stranici. Kao rezultat toga, Google će skratiti vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prije nego što se prenese u SAD. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa bit će poslana Google poslužitelju u SAD-u i tamo skraćena. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove podatke za procjenu vašeg korištenja web stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice i pružanje drugih usluga povezanih s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta operateru web stranice. IP adresa koju prenosi vaš preglednik kao dio Google Analytics neće se spajati s drugim Google podacima.

dodatak za preglednik

Možete spriječiti Google u prikupljanju i obradi vaših podataka preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Više informacija o tome kako Google Analytics postupa s korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Obrada narudžbe

S Googleom smo sklopili ugovor o obradi narudžbi i u potpunosti primjenjujemo stroge zahtjeve njemačkih tijela za zaštitu podataka pri korištenju Google Analyticsa.

Demografske karakteristike u Google Analyticsu

Ova web stranica koristi funkciju “demografskih karakteristika” Google Analyticsa kako bi posjetiteljima web stranice mogla prikazati relevantne oglase unutar Google oglašivačke mreže. To omogućuje izradu izvješća koja sadrže izjave o dobi, spolu i interesima posjetitelja stranice. Ovi podaci dolaze iz oglašavanja temeljenog na interesu od Googlea i podataka o posjetiteljima od trećih strana. Ovi se podaci ne mogu dodijeliti određenoj osobi. Ovu funkciju možete deaktivirati u bilo kojem trenutku putem postavki oglasa na svom Google računu ili općenito zabraniti prikupljanje vaših podataka od strane Google Analytics kao što je opisano u točki „Prigovor na prikupljanje podataka“.

trajanje skladištenja

Podaci koje Google pohranjuje na razini korisnika i događaja koji su povezani s kolačićima, ID-ovima korisnika (npr. User ID) ili ID-ovima oglašavanja (npr. DoubleClick kolačići, ID oglašavanja Androida) anonimiziraju se nakon 14 mjeseci ili brišu. Pojedinosti o tome možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Dodaci i alati

Google web fontovi (lokalni hosting)

Ova stranica koristi takozvane web fontove koje osigurava Google za jedinstveni prikaz fontova. Google Fontovi instalirani su lokalno. Nema veze s Googleovim poslužiteljima.

Dodatne informacije o Google Web Fontovima mogu se pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq i u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google karte

Ova stranica koristi kartografsku uslugu Google Maps. Davatelj je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za korištenje funkcija Google Maps-a potrebno je pohraniti svoju IP adresu. Te se informacije obično prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Pružatelj ove stranice nema utjecaja na ovaj prijenos podataka.

Google karte se koriste u interesu atraktivne prezentacije naše online ponude i lakšeg pronalaženja mjesta koja smo naveli na web stranici. To predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju čl.6.st. 1 lit. GDPR; privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Više informacija o rukovanju korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google reCAPTCHA

Na ovoj web stranici koristimo “Google reCAPTCHA” (u daljnjem tekstu “reCAPTCHA”). Davatelj je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Svrha reCAPTCHA je provjeriti je li unos podataka na ovoj web stranici (npr. u obrascu za kontakt) učinjen ljudskim ili automatiziranim programom. Da bi to učinio, reCAPTCHA analizira ponašanje posjetitelja web stranice na temelju različitih karakteristika. Ova analiza počinje automatski čim posjetitelj web stranice uđe na web mjesto. Za potrebe analize, reCAPTCHA procjenjuje različite informacije (npr. IP adresu, koliko dugo posjetitelj web stranice provede na web stranici ili pokrete miša koje je napravio korisnik). Podaci prikupljeni tijekom analize prosljeđuju se Googleu.

ReCAPTCHA analize rade u potpunosti u pozadini. Posjetitelji web stranice nisu obaviješteni da se analiza provodi.

Podaci se pohranjuju i analiziraju na temelju čl.6.st. 1 lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes u zaštiti svoje web ponude od zlonamjernog automatiziranog špijuniranja i SPAM-a. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju čl.6.st. 1 lit. GDPR; privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o Google reCAPTCHA možete pronaći u Googleovim propisima o zaštiti podataka i Googleovim uvjetima korištenja na sljedećim poveznicama: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com /terms?hl=de .

7. Pružatelji usluga e-trgovine i plaćanja

Obrada podataka (podaci o kupcima i ugovoru)

Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u mjeri u kojoj su nužni za uspostavu, sadržaj ili promjenu pravnog odnosa (inventurni podaci). To se radi na temelju članka 6. st. 1 lit. b GDPR, koji dopušta obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mjera. Osobne podatke o korištenju ove web stranice (podatke o korištenju) prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno da korisniku omogućimo korištenje usluge ili da korisniku naplatimo račun.

Prikupljeni podaci o kupcima bit će izbrisani nakon završetka narudžbe ili raskida poslovnog odnosa. Zakonski rokovi čuvanja ostaju nepromijenjeni.

Zaštita podataka

Fragen? Chat mit uns!