1. varstvo podatkov na kratko

Splošne opombe

Naslednja obvestila vsebujejo preprost pregled tega, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Za podrobnejše informacije o varstvu podatkov glejte našo izjavo o varstvu podatkov, ki je navedena pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Njegove kontaktne podatke lahko najdete na tem spletnem mestu.

Kako zbiramo vaše podatke?

Po eni strani se vaši podatki zbirajo tako, da nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke zbirajo naši informacijski sistemi samodejno ali z vašim soglasjem, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se zbirajo samodejno, takoj ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Del podatkov se zbira za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega vedenja.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Imate pravico, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste privolili v obdelavo podatkov, lahko to privolitev kadar koli v prihodnosti prekličete. Prav tako imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

V zvezi s tem in drugimi vprašanji o varstvu podatkov nas lahko kadar koli kontaktirate na naslovu, navedenem v odtisu.

Analitična orodja in orodja tretjih oseb

Ko obiščete to spletno mesto, se lahko statistično analizira vaše vedenje pri brskanju. To se izvaja predvsem s tako imenovanimi analitičnimi programi.

Podrobne informacije o teh analitičnih programih so na voljo v naslednji izjavi o varstvu podatkov.

2. gostovanje in omrežja za dostavo vsebine (CDN)

Zunanje gostovanje

To spletno mesto gosti zunanji ponudnik storitev (gostitelj). Osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, so shranjeni na strežnikih gostitelja. To lahko med drugim vključuje naslove IP, zahteve za stik, meta in komunikacijske podatke, pogodbene podatke, kontaktne podatke, imena, dostope do spletnega mesta in druge podatke, ustvarjene prek spletnega mesta.

Gostitelj se uporablja za namen izpolnjevanja pogodb z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6(1)(b) DSGVO) in za varno, hitro in učinkovito zagotavljanje naše spletne ponudbe s strani profesionalnega ponudnika (člen 6(1)(f) DSGVO).

Naš gostitelj bo vaše podatke obdeloval le, če je to potrebno za izpolnjevanje njegovih storitvenih obveznosti, in bo upošteval naša navodila v zvezi s temi podatki.

Uporabljamo naslednji gostitelj:

[Name und vollständige Anschrift des Hosters]

Sklenitev pogodbe o naročeni obdelavi

Da bi zagotovili obdelavo v skladu z varstvom podatkov, smo z našim gostiteljem sklenili pogodbo o obdelavi naročil.

3 Splošne opombe in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci teh strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter to izjavo o varstvu podatkov.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom se to počne.

Opozarjamo, da ima lahko prenos podatkov prek interneta (npr. komunikacija prek e-pošte) varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opomba o pristojnem organu

Upravljavec podatkov za to spletno mesto je:

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850

3528 BB Utrecht
E-naslov: dispo@direkt1.com

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov itd.).

Obdobje skladiščenja

Če v tem pravilniku o zasebnosti ni določeno natančnejše obdobje hrambe, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler ne preneha veljati namen obdelave podatkov. Če vložite upravičeno zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge pravno dopustne razloge za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. obdobja hrambe v skladu z davčno ali gospodarsko zakonodajo); v slednjem primeru bodo podatki izbrisani, ko ti razlogi ne bodo več veljali.

Opomba o prenosu podatkov v ZDA

Na našem spletnem mestu so med drugim vgrajena orodja podjetij iz ZDA. Ko so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo na strežnike zadevnih podjetij v ZDA. Opozarjamo, da ZDA niso varna tretja država v smislu zakonodaje EU o varstvu podatkov. Ameriška podjetja morajo osebne podatke posredovati varnostnim organom, ne da bi vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti temu pravno ukrepali. Zato ni izključeno, da ameriški organi (npr. obveščevalne službe) obdelujejo, ocenjujejo in trajno shranjujejo vaše podatke, ki se nahajajo na ameriških strežnikih, za namene nadzora. Na te dejavnosti obdelave nimamo vpliva.

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Veliko postopkov obdelave podatkov je mogočih le z vašim izrecnim soglasjem. Že dano soglasje lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu trženju (21. člen GDPR)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA ČLENU. 6 ABS. 1 LIT. E ALI F DSGVO, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA POSEBNEGA POLOŽAJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNO PRAVNO PODLAGO, NA KATERI TEMELJI OBDELAVA, NAJDETE V TEJ IZJAVI O VARSTVU PODATKOV. ČE UGOVARJATE, VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE LAHKO DOKAŽEMO NUJNE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE JE OBDELAVA POTREBNA ZA UVELJAVLJANJE, IZVAJANJE ALI OBRAMBO PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(1) DSGVO).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMEN TAKEGA TRŽENJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POZNEJE NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(2) NEMŠKEGA ZAKONA O VARSTVU PODATKOV).

Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico do pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve. Pravica do pritožbe ne posega v nobeno drugo upravno ali sodno pravno sredstvo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da podatke, ki jih obdelujemo samodejno na podlagi vaše privolitve ali pri izvajanju pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

šifriranje SSL ali TLS

To spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki jih pošljete nam kot upravljavcu spletnega mesta. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz “http://” v “https://”, in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

Informacije, brisanje in popravljanje

V okviru veljavnih zakonskih določb imate kadar koli pravico do brezplačnih informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov, po potrebi pa tudi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov. V ta namen in za dodatna vprašanja v zvezi z osebnimi podatki nas lahko kadar koli kontaktirate na naslovu, navedenem v odtisu.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. V ta namen nas lahko kadar koli kontaktirate na naslovu, navedenem v odtisu. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

  • Če izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, bomo običajno potrebovali nekaj časa, da to preverimo. V času trajanja pregleda imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če je obdelava vaših osebnih podatkov potekala/se izvaja nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
  • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali izvrševanje pravnih zahtevkov, imate pravico, da namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če želite vložiti ugovor v skladu s členom 21(2)(2). 1 DSGVO je treba vzpostaviti ravnovesje med vašimi in našimi interesi. Dokler še ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki – poleg tega, da se shranijo – obdelujejo samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

Ugovarjanje oglaševalskim e-sporočilom

Uporabi kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru obveznosti odtisa, za pošiljanje oglaševalskega in informativnega gradiva, ki ni izrecno zahtevano, nasprotujemo. Upravljavci strani si izrecno pridržujejo pravico do pravnih ukrepov v primeru neželenega pošiljanja oglasnih informacij, na primer z nezaželeno elektronsko pošto.

4. zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Piškotki

Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane “piškotke”. Piškotki so majhne besedilne datoteke in ne povzročajo nobene škode na vaši terminalski napravi. V vaši terminalski napravi so shranjeni začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih samodejno ne izbriše vaš spletni brskalnik.

V nekaterih primerih se lahko ob vstopu na naše spletno mesto v vašo končno napravo shranijo tudi piškotki podjetij tretjih oseb (piškotki tretjih oseb). Ti nam ali vam omogočajo uporabo določenih storitev podjetja tretje osebe (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično nujni, saj brez njih nekatere funkcije spletnega mesta ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov ali prikazovanje oglaševanja.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije (nujni piškotki) ali za zagotavljanje določenih funkcij, ki ste jih zahtevali (funkcionalni piškotki, npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje obiskanosti spleta), se shranjujejo na podlagi člena 6(2)(2)(2)(a) Direktive o piškotkih. 1 litra. f DSGVO, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov, shranjevanje zadevnih piškotkov temelji izključno na tem soglasju (člen 6(1)(a) DSGVO); soglasje lahko kadar koli prekličete.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in jih dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če so piškotki deaktivirani, je lahko delovanje tega spletnega mesta omejeno.

Če piškotke uporabljajo podjetja tretjih oseb ali za namene analize, vas bomo o tem posebej obvestili v okviru te izjave o varstvu podatkov in po potrebi zahtevali vaše soglasje.

Soglasje za piškotke z Borlabs Cookie

Naše spletno mesto uporablja tehnologijo Borlabs Cookie za pridobivanje vašega soglasja za shranjevanje določenih piškotkov v vašem brskalniku in dokumentiranje tega v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Ponudnik te tehnologije je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (v nadaljnjem besedilu: Borlabs).

Ko vstopite na naše spletno mesto, se v vaš brskalnik shrani piškotek Borlabs, ki shranjuje soglasja, ki ste jih dali, ali preklic teh soglasij. Ti podatki se ne delijo s ponudnikom piškotkov Borlabs.

Zbrani podatki bodo shranjeni, dokler od nas ne boste zahtevali njihovega izbrisa ali dokler sami ne izbrišete piškotka Borlabs ali dokler ne preneha namen shranjevanja podatkov. Obvezni zakonsko določeni roki hrambe ostanejo nespremenjeni. Podrobnosti o obdelavi podatkov o piškotkih Borlabs Cookie so na voljo na spletni strani https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Uporaba tehnologije Borlabsove privolitve za piškotke je namenjena pridobivanju zakonsko zahtevanih privolitev za uporabo piškotkov. Pravna podlaga za to je člen 6(2). 1 S. 1 lit. c GDPR.

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so:

  • Vrsta in različica brskalnika
  • Uporabljeni operacijski sistem
  • URL preusmerjevalca
  • Ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate
  • Čas strežniške zahteve
  • Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Zbiranje teh podatkov temelji na členu 6(2). 1 litra. f GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svojega spletnega mesta – v ta namen je treba zabeležiti dnevniške datoteke strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za poizvedbe, vključno s kontaktnimi podatki, ki ste jih v njem navedli, shranili za namen obdelave poizvedbe in v primeru nadaljnjih poizvedb. Teh podatkov ne posredujemo brez vaše privolitve.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6(2). 1 litra. b DSGVO, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obravnavanje poizvedb, ki so nam poslane (člen 6(1)(f) DSGVO), ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če ste to zahtevali.

Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler ne preneha veljati namen shranjevanja podatkov (npr. po končani obdelavi vaše poizvedbe). Obvezne zakonske določbe – zlasti obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

Zahtevek po e-pošti, telefonu ali telefaksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo poizvedbo, vključno z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki (ime, poizvedba), shranili in obdelali za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne posredujemo brez vaše privolitve.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6(2). 1 litra. b DSGVO, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obravnavanje poizvedb, ki so nam poslane (člen 6(1)(f) DSGVO), ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če ste to zahtevali.

Podatki, ki nam jih pošljete prek zahtevkov za stik, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen (npr. po zaključku obdelave vašega zahtevka). Obvezne zakonske določbe – zlasti zakonsko določena obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

Komunikacija prek aplikacije WhatsApp

Za komunikacijo s strankami in drugimi tretjimi osebami med drugim uporabljamo storitev za takojšnje sporočanje WhatsApp. Ponudnik je WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Komunikacija poteka s šifriranjem od konca do konca (peer-to-peer), kar preprečuje, da bi WhatsApp ali druge tretje osebe pridobile dostop do vsebine komunikacije. Vendar ima WhatsApp dostop do metapodatkov, ki nastanejo med postopkom komunikacije (npr. pošiljatelj, prejemnik in čas). Opozoriti želimo tudi, da WhatsApp v skladu z lastno izjavo deli osebne podatke svojih uporabnikov z matičnim podjetjem Facebook, ki ima sedež v ZDA. Več podrobnosti o obdelavi podatkov je na voljo v WhatsAppovem pravilniku o zasebnosti na naslovu: https: //www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp se uporablja na podlagi našega zakonitega interesa za čim hitrejše in učinkovitejše komuniciranje s strankami, zainteresiranimi strankami ter drugimi poslovnimi in pogodbenimi partnerji (člen 6(1)(1)(f) DSGVO). Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava podatkov izvaja izključno na podlagi soglasja; to soglasje je mogoče kadar koli preklicati z učinkom za prihodnost.

Komunikacijska vsebina, ki si jo izmenjata WhatsApp in WhatsApp, ostane pri nas, dokler ne zahtevate, da jo izbrišemo, prekličete soglasje za njeno shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen (npr. po zaključku obdelave vašega povpraševanja). Obvezne zakonske določbe – zlasti obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

Uporabljamo WhatsApp v različici “WhatsApp Business”.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Naše račune WhatsApp smo nastavili tako, da se podatki ne ujemajo samodejno z imenikom v pametnih telefonih, ki jih uporabljamo.

Z družbo WhatsApp smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil.

Uporaba aplikacije WhatsApp

Če ste se strinjali, bomo obdelali vaše razkrite ali sedanje
osebne podatke (npr. ime, telefonsko številko, e-poštni naslov itd.).Poštanaslov, sporočevalec
ID, profilna slika, sporočila) za komunikacijo v zvezi s pripravo in
Izvajanje naročil in pošiljanje promocijskih informacij.
(npr. ponudbe, e-novice) z uporabo aplikacije Instantsporočil .storitve .
“KajApp” družbe WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irska.


Za uporabo te storitve je potreben obstoječi račun za sporočanje.

Želimo poudariti, da je WhatsApp Ireland Limited lahko
mordaosebne podatke (zlasti metapodatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki).
Komunikacija) za WhatsApp Inc. ki je prav tako shranjen na strežnikih v državah v
ki se obdelujejo zunaj EU (npr. ZDA), kjer ni ustrezne
prevladuje raven varstva podatkov.

WhatsApp lahko te podatke deli z drugimi.
Podjetja znotraj in zunaj Facebookaskupina podjetij.
Za več informacij glejte pravilnik o zasebnosti WhatsApp Business
(https://www.whatsapp.com/legal/businesspolicy/) in WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacypolitika). Nimamo niti natančno
Poznavanje niti vpliv na obdelavo podatkov s strani družbe WhatsApp Ireland
Limited ali WhatsApp Inc., ki je odgovorenodgovoren v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

Poleg zgoraj navedenih prejemnikov uporabljamo še naslednje prejemnike za naše
Izpolnjevanje naših obveznosti s pomočjo drugih ponudnikov storitev
(Procesor).

Upoštevajte, da lahko kadar koli prekličete svoje soglasje, ne da biprivolitve kadar koli brez
za prihodnost, tako da nam posredujete svoje ime in naslov.
Odpoved prek Whatsappa s sporočilom z navedbo Odpoved ali prek
EPošta na naslov, naveden v tem pravilniku o zasebnosti ali v našem odtisu.annte E
Poštni naslov zadevne obdelave njihovih osebnih podatkov
delež.

Zgoraj navedene podatke hranimo v skladu z zakonskimi zahtevami.
izbrisani takoj, ko se prekličejo njihova soglasja, dovoljena za obdelavo.
bZw. če je namen obdelave teh podatkov prenehal veljati ali če ni potreben za
namen ni potreben.

razen če se podatki izbrišejo, ker so potrebni za druge in zakonsko dopustne namene.
namene, je njihova obdelava omejena na te namene. nameni omejeni. Tj,
podatki so blokirani in se ne obdelujejo za druge namene. To velja na primer za
Podatki, pridobljeni iz komercialnih ali davčne zakonodaje, je treba hraniti
ali shranjevanje takih podatkov za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo.
pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe.
je potrebna pravna oseba.

Registracija na tem spletnem mestu

Na tem spletnem mestu se lahko registrirate, če želite uporabljati dodatne funkcije na spletnem mestu. V ta namen vnesene podatke uporabljamo samo za uporabo ustrezne ponudbe ali storitve, za katero ste se registrirali. Obvezne podatke, ki se zahtevajo ob registraciji, je treba navesti v celoti. V nasprotnem primeru bomo registracijo zavrnili.

Za pomembne spremembe, na primer v obsegu ponudbe ali v primeru tehnično potrebnih sprememb, uporabimo e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob registraciji, da vas na ta način obvestimo.

Podatki, vneseni ob registraciji, se obdelujejo za namen izvajanja uporabniškega razmerja, vzpostavljenega z registracijo, in po potrebi za sklepanje nadaljnjih pogodb (člen 6(1)(b) DSGVO).

Podatke, zbrane med registracijo, bomo hranili, dokler boste registrirani na tem spletnem mestu, nato pa jih bomo izbrisali. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

5. orodja za analizo in oglaševanje

Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije storitve za spletno analizo Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics upravljavcu spletnega mesta omogoča analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta. Pri tem upravljavec spletnega mesta prejme različne podatke o uporabi, kot so ogledi strani, dolžina bivanja, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Te podatke lahko Google povzame v profilu, ki je dodeljen zadevnemu uporabniku ali njegovi končni napravi.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namen analize vedenja uporabnika (npr. piškotki ali prstni odtisi naprav). Informacije, ki jih Google zbere o uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Uporaba tega analitičnega orodja temelji na členu 6(2). 1 litra. f GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za analizo vedenja uporabnikov, da bi optimiziral svoje spletno mesto in oglaševanje. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje (npr. soglasje za shranjevanje piškotkov), se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(2)(2)(a). 1 litra. DSGVO; privolitev je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

anonimizacija IP

Na tem spletnem mestu smo aktivirali funkcijo anonimizacije IP. To pomeni, da bo Google vaš naslov IP skrajšal v državah članicah Evropske unije ali drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, preden ga bo poslal v ZDA. Le v izjemnih primerih se celoten naslov IP pošlje na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi na spletnem mestu in uporabo interneta, upravljavcu spletnega mesta. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

Vtičnik brskalnika

Zbiranje in obdelavo podatkov s strani Googla lahko preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Več informacij o tem, kako Google Analytics obdeluje podatke uporabnikov, najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Obdelava delovnih mest

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil in pri uporabi storitve Google Analytics v celoti izvajamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov.

Demografske značilnosti v storitvi Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcijo “demografske značilnosti” storitve Google Analytics, da bi obiskovalcem spletnega mesta prikazalo ustrezne oglase v oglaševalskem omrežju Google. To omogoča izdelavo poročil, ki vsebujejo izjave o starosti, spolu in interesih obiskovalcev spletnega mesta. Ti podatki izvirajo iz Googlovega oglaševanja po interesu in podatkov o obiskovalcih tretjih ponudnikov. Teh podatkov ni mogoče pripisati določeni osebi. To funkcijo lahko kadar koli deaktivirate prek nastavitev oglasov v svojem računu Google ali na splošno prepoveste zbiranje vaših podatkov s strani storitve Google Analytics, kot je prikazano v točki “Ugovarjanje zbiranju podatkov”.

Obdobje skladiščenja

Podatki, ki jih Google shrani na ravni uporabnika in dogodka ter so povezani s piškotki, identifikatorji uporabnikov (npr. ID uporabnika) ali oglaševalskimi identifikatorji (npr. piškotki DoubleClick, oglaševalski ID sistema Android), bodo po 14 mesecih anonimizirani ali izbrisani. Podrobnosti so na voljo na naslednji povezavi: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. vtičniki in orodja

Google Web Fonts (lokalno gostovanje)

To spletno mesto uporablja tako imenovane spletne pisave, ki jih za enoten prikaz pisav zagotavlja Google. Pisave Google so nameščene lokalno. Povezava z Googlovimi strežniki se ne vzpostavi.

Dodatne informacije o Googlovih spletnih pisavah so na voljo na spletnem naslovu https://developers.google.com/fonts/faq in v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Zemljevidi

To spletno mesto uporablja kartografsko storitev Google Maps. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za uporabo funkcij storitve Google Maps je treba shraniti vaš naslov IP. Ti podatki se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA, kjer so shranjeni. Ponudnik tega spletnega mesta nima vpliva na ta prenos podatkov.

Google Maps se uporablja za privlačno predstavitev naših spletnih ponudb in za lažje iskanje krajev, ki jih navajamo na spletnem mestu. To je zakoniti interes v smislu člena 6(2). 1 litra. f GDPR. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(2). 1 litra. DSGVO; privolitev je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ in https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Googlova reCAPTCHA

Na tem spletnem mestu uporabljamo “Google reCAPTCHA” (v nadaljevanju “reCAPTCHA”). Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Namen reCAPTCHA je preveriti, ali je podatke na tem spletnem mestu (npr. v kontaktnem obrazcu) vnesel človek ali avtomatiziran program. V ta namen reCAPTCHA analizira vedenje obiskovalca spletnega mesta na podlagi različnih značilnosti. Ta analiza se začne samodejno, takoj ko obiskovalec spletne strani vstopi na spletno stran. Za namene analize reCAPTCHA oceni različne informacije (npr. naslov IP, čas, ki ga obiskovalec spletnega mesta preživi na spletnem mestu, ali premike miške, ki jih opravi uporabnik). Podatki, zbrani med analizo, se posredujejo Googlu.

Analize reCAPTCHA potekajo popolnoma v ozadju. Obiskovalci spletnega mesta niso obveščeni, da se izvaja analiza.

Shranjevanje in analiza podatkov temeljita na členu 6(2)(2). 1 litra. f GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima upravičen interes, da svojo spletno ponudbo zaščiti pred zlorabljenim samodejnim vohunjenjem in nezaželeno pošto. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(2). 1 litra. DSGVO; privolitev je mogoče kadar koli preklicati.

Več informacij o Googlovi reCAPTCHA najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti in Googlovih pogojih uporabe storitev na naslednjih povezavah: https: //policies.google.com/privacy?hl=de in https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. ponudniki e-trgovine in plačil

Podatki o obdelavi (podatki o strankah in pogodbah)

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če so potrebni za vzpostavitev, vsebino ali spremembo pravnega razmerja (popisni podatki). To se izvede na podlagi člena 6(2). 1 litra. b DSGVO, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izvajanje pogodbe ali predpogodbenih ukrepov. Osebne podatke o uporabi tega spletnega mesta (podatki o uporabi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če je to potrebno, da uporabniku omogočimo uporabo storitve ali jo zaračunamo.

Zbrani podatki o strankah bodo izbrisani po zaključku naročila ali prekinitvi poslovnega odnosa. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

Politika zasebnosti

Fragen? Chat mit uns!