1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές σημειώσεις

Οι ακόλουθες ανακοινώσεις παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων που παρατίθεται κάτω από το παρόν κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στο αποτύπωμα αυτής της ιστοσελίδας.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται από εσάς που μας τα παρέχετε. Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή με τη συγκατάθεσή σας από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος προβολής της σελίδας). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί η παροχή του ιστότοπου χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ανά πάσα στιγμή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα σχετικά με αυτό και άλλα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Εργαλεία και εργαλεία ανάλυσης τρίτων

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, η συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας μπορεί να αναλυθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

2. φιλοξενία και δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDN)

Εξωτερική φιλοξενία

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (hosters). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του οικοδεσπότη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διευθύνσεις IP, αιτήματα επικοινωνίας, μετα- και επικοινωνιακά δεδομένα, συμβατικά δεδομένα, στοιχεία επικοινωνίας, ονόματα, προσβάσεις στον ιστότοπο και άλλα δεδομένα που παράγονται μέσω ενός ιστότοπου.

Ο οικοδεσπότης χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της σύμβασης με τους δυνητικούς και υφιστάμενους πελάτες μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO) και προς το συμφέρον μιας ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής της ηλεκτρονικής μας προσφοράς από έναν επαγγελματία πάροχο (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO).

Ο οικοδεσπότης μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών του και θα ακολουθεί τις οδηγίες μας όσον αφορά τα δεδομένα αυτά.

Χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο hoster:

[Name und vollständige Anschrift des Hosters]

Σύναψη σύμβασης για την κατ’ ανάθεση επεξεργασία

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επεξεργασία σύμφωνα με την προστασία των δεδομένων, έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

3 Γενικές σημειώσεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Σημείωση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Direct Express B.V.
Orteliuslaan 850

3528 BB Ουτρέχτη
E-mail: dispo@direkt1.com

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Περίοδος αποθήκευσης

Εκτός εάν στην παρούσα πολιτική απορρήτου αναφέρεται μια πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν σε εμάς έως ότου εκλείψει ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων. Εάν προβάλλετε αιτιολογημένο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτούς λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με τη φορολογική ή εμπορική νομοθεσία)- στην τελευταία περίπτωση, τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις οι λόγοι αυτοί παύσουν να ισχύουν.

Σημείωση σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ

Μεταξύ άλλων, στον ιστότοπό μας ενσωματώνονται εργαλεία από εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ. Όταν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν στους διακομιστές των αντίστοιχων εταιρειών στις ΗΠΑ. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα κατά την έννοια της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Οι αμερικανικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παραδίδουν προσωπικά δεδομένα στις αρχές ασφαλείας, χωρίς εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων να μπορείτε να κινηθείτε νομικά εναντίον τους. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αρχές των ΗΠΑ (π.χ. υπηρεσίες πληροφοριών) να επεξεργάζονται, να αξιολογούν και να αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας που βρίσκονται σε διακομιστές των ΗΠΑ για σκοπούς παρακολούθησης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και στο άμεσο μάρκετινγκ (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

ΕΆΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 6 ABS. 1 LIT. E Ή F DSGVO, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΣΑΣ- ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΜΕ ΒΆΣΗ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ. Η ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΗ ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΡΕΘΕΊ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΠΛΈΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ, ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΝΌΜΙΜΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ ΣΑΣ, Ή Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΊΩΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 1 DSGVO).

ΕΆΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΎΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ- ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΆΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΠΡΟΏΘΗΣΗ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΎ ΝΌΜΟΥ ΠΕΡΊ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ).

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, του τόπου εργασίας τους ή του τόπου της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα προσφυγής δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να σας παραδώσουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σύμβασης σε εσάς ή σε τρίτους σε κοινό, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, κατά περίπτωση, το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα για το σκοπό αυτό και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το επαληθεύσουμε. Κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγινε/γίνεται παράνομα, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για την άσκηση, υπεράσπιση ή επιβολή νομικών αξιώσεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 DSGVO, πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δικών σας συμφερόντων και των δικών μας. Εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποιανού συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά μπορούν – εκτός από την αποθήκευση – να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

Ένσταση σε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με την παρούσα διαφωνούμε με τη χρήση των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για τη διαβίβαση διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν ζητείται ρητά. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να αναλάβουν νομική δράση σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων spam.

4. συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Cookies

Οι σελίδες μας στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν τα λεγόμενα “cookies”. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου και δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τερματική σας συσκευή. Αποθηκεύονται είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας (cookies συνεδρίας) είτε μόνιμα (μόνιμα cookies) στην τερματική σας συσκευή. Τα cookies συνεδρίας διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι ή μέχρι να διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, cookies από τρίτες εταιρείες ενδέχεται επίσης να αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας (cookies τρίτων). Αυτά επιτρέπουν σε εμάς ή σε εσάς να χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες της τρίτης εταιρείας (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν διάφορες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, καθώς ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή την προβολή διαφημίσεων.

Τα cookies που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας (απαραίτητα cookies) ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που έχετε ζητήσει (λειτουργικά cookies, π.χ. για τη λειτουργία καλαθιού αγορών) ή για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies για τη μέτρηση του διαδικτυακού κοινού) αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. f DSGVO, εκτός εάν ορίζεται άλλη νομική βάση. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει cookies για την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν έχει ζητηθεί η συγκατάθεση για την αποθήκευση των cookies, η αποθήκευση των εν λόγω cookies βασίζεται αποκλειστικά σε αυτή τη συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO)- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Εάν τα cookies χρησιμοποιούνται από τρίτες εταιρείες ή για σκοπούς ανάλυσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά ξεχωριστά στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Συγκατάθεση cookie με Borlabs Cookie

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία συγκατάθεσης cookie της Borlabs Cookie για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και να την τεκμηριώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Ο πάροχος αυτής της τεχνολογίας είναι η Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Αμβούργο (εφεξής “Borlabs”).

Όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας, ένα cookie της Borlabs αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο αποθηκεύει τις συναινέσεις που έχετε δώσει ή την ανάκληση αυτών των συναινέσεων. Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται στον πάροχο cookies της Borlabs.

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να διαγράψετε το cookie της Borlabs ή μέχρι να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων. Οι υποχρεωτικές νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων της Borlabs Cookie μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Η χρήση της τεχνολογίας συγκατάθεσης cookie της Borlabs γίνεται προκειμένου να ληφθούν οι νομικά απαιτούμενες συγκαταθέσεις για τη χρήση των cookies. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 lit. c GDPR.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

  • Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα του αιτήματος του διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. f GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά άψογη παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του – για το σκοπό αυτό, τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή πρέπει να καταγράφονται.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση επακόλουθων ερωτημάτων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. β DSGVO, εφόσον το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO), εφόσον αυτό έχει ζητηθεί.

Τα δεδομένα που καταχωρίζετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός για την αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του ερωτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Αίτημα μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, ερώτημα), θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. β DSGVO, εφόσον το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO), εφόσον αυτό έχει ζητηθεί.

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις – ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Επικοινωνία μέσω WhatsApp

Για την επικοινωνία με τους πελάτες μας και άλλα τρίτα μέρη, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων WhatsApp. Ο πάροχος είναι η WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο (peer-to-peer), η οποία εμποδίζει το WhatsApp ή άλλα τρίτα μέρη να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της επικοινωνίας. Ωστόσο, το WhatsApp αποκτά πρόσβαση σε μεταδεδομένα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικοινωνίας (π.χ. αποστολέας, παραλήπτης και ώρα). Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι η WhatsApp, σύμφωνα με τη δική της δήλωση, μοιράζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της με τη μητρική της εταιρεία Facebook, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της WhatsApp στη διεύθυνση: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Το WhatsApp χρησιμοποιείται βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με πελάτες, ενδιαφερόμενους και άλλους επιχειρηματικούς και συμβατικούς εταίρους (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ DSGVO). Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσης- αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Το περιεχόμενο επικοινωνίας που ανταλλάσσεται μεταξύ μας και στο WhatsApp παραμένει σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να το διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του ερωτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Χρησιμοποιούμε το WhatsApp στην παραλλαγή “WhatsApp Business”.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Έχουμε ρυθμίσει τους λογαριασμούς μας στο WhatsApp έτσι ώστε να μην αντιστοιχίζονται αυτόματα τα δεδομένα με το βιβλίο διευθύνσεων στα χρησιμοποιούμενα smartphones.

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την WhatsApp.

Χρήση του WhatsApp

Εφόσον έχετε συναινέσει, θα επεξεργαστούμε τα αποκαλυπτόμενα ή παρόντα
προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).Ταχυδρομείοδιεύθυνση, αγγελιοφόρος
ID, εικόνα προφίλ, μηνύματα) για επικοινωνία σχετικά με την προετοιμασία και
Εκτέλεση οποιωνδήποτε παραγγελιών καθώς και για την αποστολή διαφημιστικών πληροφοριών
(π.χ. προσφορές, ενημερωτικά δελτία) χρησιμοποιώντας το InstantMessagingυπηρεσία
“ΤιApp” της WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.


Για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας απαιτείται ένας υφιστάμενος λογαριασμός μηνυμάτων.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η WhatsApp Ireland Limited μπορεί να έχει
ενδεχομένωςπροσωπικά δεδομένα (ιδίως μεταδεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων).
Επικοινωνία) στην WhatsApp Inc. η οποία αποθηκεύεται επίσης σε διακομιστές σε χώρες της
επεξεργασία εκτός της ΕΕ (π.χ. ΗΠΑ), όπου δεν υπάρχει κατάλληλη
επίπεδο προστασίας των δεδομένων επικρατεί.

Το WhatsApp μπορεί να μοιραστεί αυτά τα δεδομένα με άλλους
Επιχειρήσεις εντός και εκτός Facebookομάδα εταιρειών.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του WhatsApp Business.
(https://www.whatsapp.com/legal/businesspolicy/) και WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacyπολιτική). Δεν έχουμε ούτε ακριβή
Γνώση ούτε επιρροή στην επεξεργασία δεδομένων από την WhatsApp Ireland
Limited ή WhatsApp Inc., η οποία είναι υπεύθυνηυπεύθυνη σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Εκτός από τους παραλήπτες που έχουν ήδη αναφερθεί ρητά παραπάνω, χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους για την
Εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας με τη βοήθεια άλλων παρόχων υπηρεσιών
(Επεξεργαστής).

Σημειώστε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίςσυγκατάθεση ανά πάσα στιγμή χωρίς
για το μέλλον, δίνοντάς μας το όνομα και τη διεύθυνσή σας.
Ακύρωση μέσω Whatsapp με μήνυμα που αναφέρει Ακύρωση ή μέσω
EMail στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή στο αποτύπωμά μας.annte E
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχετικής επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων
μερίδιο.

Τα προαναφερθέντα δεδομένα αποθηκεύονται από εμάς σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.
διαγράφονται μόλις ανακληθεί η συγκατάθεσή τους που επιτρέπεται για την επεξεργασία
bzw. εάν ο σκοπός της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων έχει παύσει να ισχύει ή εάν δεν είναι απαραίτητο για την
δεν απαιτούνται.

Εκτός εάν τα δεδομένα διαγράφονται επειδή απαιτούνται για άλλα και νομικά αποδεκτά
σκοπούς, η επεξεργασία τους περιορίζεται στους σκοπούς αυτούς. περιορισμένοι σκοποί. Δηλαδή,
τα δεδομένα μπλοκάρονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για
Δεδομένα που λαμβάνονται από εμπορικά ή για λόγους φορολογικής νομοθεσίας πρέπει να αποθηκεύονται
ή την αποθήκευση τέτοιων δεδομένων για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπισητου
νομικές αξιώσεις ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
απαιτείται νομικό πρόσωπο.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που εισάγονται για το σκοπό αυτό μόνο για τη χρήση της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται πλήρως. Διαφορετικά, θα αρνηθούμε την εγγραφή.

Για σημαντικές αλλαγές, για παράδειγμα στο πεδίο εφαρμογής της προσφοράς ή σε περίπτωση τεχνικά αναγκαίων αλλαγών, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε κατά την εγγραφή σας για να σας ενημερώσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Τα δεδομένα που εισάγονται κατά την εγγραφή υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την υλοποίηση της σχέσης χρήστη που δημιουργείται με την εγγραφή και, εάν είναι απαραίτητο, για την έναρξη περαιτέρω συμβάσεων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO).

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή θα αποθηκεύονται από εμάς για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια θα διαγράφονται. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

5. εργαλεία ανάλυσης και διαφήμισης

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Το Google Analytics επιτρέπει στον διαχειριστή του ιστότοπου να αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου. Με τον τρόπο αυτό, ο διαχειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρήσης, όπως οι προβολές σελίδων, η διάρκεια παραμονής, τα χρησιμοποιούμενα λειτουργικά συστήματα και η προέλευση του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνοψιστούν από την Google σε ένα προφίλ που αντιστοιχίζεται στον εκάστοτε χρήστη ή στην τελική του συσκευή.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς του (π.χ. cookies ή αποτυπώματα συσκευών). Οι πληροφορίες που συλλέγει η Google σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η χρήση αυτού του εργαλείου ανάλυσης βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. f GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Ανωνυμοποίηση IP

Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταδοθεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Επεξεργασία εργασίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά στο Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία “δημογραφικά χαρακτηριστικά” του Google Analytics προκειμένου να προβάλλει κατάλληλες διαφημίσεις στους επισκέπτες του ιστότοπου στο πλαίσιο του διαφημιστικού δικτύου της Google. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος από την Google και δεδομένα επισκεπτών από τρίτους παρόχους. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων διαφημίσεων στο λογαριασμό σας στο Google ή να απαγορεύσετε γενικά τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως φαίνεται στο στοιχείο “Ένσταση στη συλλογή δεδομένων”.

Περίοδος αποθήκευσης

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από την Google σε επίπεδο χρήστη και συμβάντος και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. User ID) ή αναγνωριστικά διαφήμισης (π.χ. DoubleClick cookies, Android advertising ID) θα ανωνυμοποιηθούν ή θα διαγραφούν μετά από 14 μήνες. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. plugins και εργαλεία

Google Web Fonts (τοπική φιλοξενία)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού που παρέχονται από την Google για την ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών. Οι γραμματοσειρές Google είναι εγκατεστημένες τοπικά. Δεν πραγματοποιείται σύνδεση με τους διακομιστές της Google.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Google Web Fonts μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq και στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτή τη μετάδοση δεδομένων.

Οι Χάρτες Google χρησιμοποιούνται για την ελκυστική παρουσίαση των ηλεκτρονικών μας προσφορών και για την εύκολη εύρεση των χώρων που υποδεικνύουμε στον ιστότοπο. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. f GDPR. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ και https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε το “Google reCAPTCHA” (εφεξής “reCAPTCHA”) σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Ο σκοπός του reCAPTCHA είναι να ελέγχει αν η εισαγωγή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο (π.χ. σε μια φόρμα επικοινωνίας) γίνεται από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, το reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά του επισκέπτη του ιστότοπου βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών. Η ανάλυση αυτή αρχίζει αυτόματα μόλις ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέλθει στον ιστότοπο. Για σκοπούς ανάλυσης, το reCAPTCHA αξιολογεί διάφορες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, χρόνος παραμονής του επισκέπτη του ιστότοπου στον ιστότοπο ή κινήσεις του ποντικιού που πραγματοποιεί ο χρήστης). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανάλυση διαβιβάζονται στην Google.

Οι αναλύσεις reCAPTCHA εκτελούνται εντελώς στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου δεν γνωρίζουν ότι πραγματοποιείται ανάλυση.

Η αποθήκευση και η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. f GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να προστατεύει τις διαδικτυακές προσφορές του από καταχρηστική αυτοματοποιημένη κατασκοπεία και από SPAM. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Google και στους Όρους υπηρεσίας της Google στους ακόλουθους συνδέσμους: https://policies.google.com/privacy?hl=de και https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. Πάροχοι ηλεκτρονικού εμπορίου και πληρωμών

Δεδομένα επεξεργασίας (δεδομένα πελατών και συμβάσεων)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία, το περιεχόμενο ή την τροποποίηση της έννομης σχέσης (δεδομένα απογραφής). Αυτό γίνεται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1 λίτρο. β DSGVO, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (δεδομένα χρήσης) μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή να χρεώσει γι’ αυτήν.

Τα δεδομένα πελατών που συλλέγονται θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Πολιτική απορρήτου

Fragen? Chat mit uns!